اخذ جواز تاسیس کارگاه صنایع دستی

۵ (۱۰۰%) ۱ vote

 شرایط اخذ جواز تاسیس کارگاه صنایع دستی

اخذ جواز تاسیس رشته های مصوب صنایع دستی برای راه اندازی و ایجاد ظرفیت های جدید تولید و اشتغال، توسعه و تکمیل ظرفیت های موجود در یک رشته مصوب صنایع دستی صادرمی شود.

شرایط اخذ جواز تاسیس کارگاه صنایع دستی

 • سرمایه گذار بعد از فراهم کردن امکانات طرح از قبیل زمین، ساختمان و ابزار آلات تولید، تقاضای صدور جواز تاسیس می کند و اقدامات انجام شده مطابق ضوابط باشد جواز تاسیس صادر می شود.
 • صدور جواز تاسیس به نام چند شخصیت حقیقی ویا حقوقی ممنوع است.
 • صدور بیش از یک مجوز برای شخصیت حقیقی و یا حقوقی ممنوع است.
 • صدور مجوز در اماکن تاریخی، فرهنگی و … ممنوع است .
 • لزوم رعایت مقررات زیست محیطی، کاربری زمین و ضوابط ساختمان باید در جواز تاسیس درج گردد.
 • صدور جواز تاسیس در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به عهده سازمان مسئول منطقه است.
 • تاسیس کارگاه در مناطق آزاد منوط به اخذ استعلام و تاییدیه از معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی استان ذیربط می باشد .
 • اعتبارجواز تاسیس صادرشده ۶ ماه است و با ارائه گزارش پیشرفت فیزیکی و تایید آن توسط معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی استان برای یک دوره دیگر تمدید می شود. تمدیدهای بعدی منوط به ارائه گزارش پیشرفت کار است.
 • حداکثر زمان تمدید جواز تاسیس، به مدت ۲ سال از اولین جواز صادر شده خواهد بود. در صورتی که دارنده جواز تاسیس بعد از اتمام تاریخ اعتبار مجوز و با تاخیر مراجعه نماید تمدید مجوز برای نامبرده ممنوع است
 • دارنده مجوز موظف است یک ماه و نیم قبل از انقضای مدت نسبت به تمدید آن اقدام نماید.
 • بازدید از مراحل پیشرفت فیزیکی فعالیت دارنده جواز تاسیس توسط کارشناس معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی استان الزامی است..
 • ارائه گواهی کتبی از شرکت شهرک های صنعتی و سازمان صنایع کوچک ایران مبتنی بر این که پس از اخذ جواز تاسیس زمین به طرح توجیهی متقاضی اختصاص داده خواهد شد، که به منزله داشتن زمین تلقی می
 • بر اساس ماده ۷ قانون مبنی بر رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری، چنانچه سازمان محیط زیست طی یک ماه به استعلام های صدور مجوزها پاسخ ندهد سازمان ها موظف هستند نسبت به صدور مجوز اقدام کنند.
 • تغییر نام دارنده جواز تاسیس کارگاه مستلزم ارائه روزنامه رسمی برای شخصیت حقوقی و گواهی دفاتر اسناد رسمی برای شخصیت حقیقی می باشد.
 • مجوزهای لازم مبنی بر عدم منع قانونی برای احداث و یا توسعه کارگاه تولیدی مورد نظر در مکان معرفی شده اخذ گردد.
Conditions for obtaining permission to establish a handicraft workshop

Obtaining licenses for the establishment of approved craftsmen’s handicrafts to launch and create new production and employment capacities, to develop and complete existing capacities in a field approved by handicrafts.

Conditions for obtaining permission to establish a handicraft workshop

The investor, after providing the facilities of the project, such as land, building and tools of production, establishes a demand for the issuance of a license, and the measures taken are in accordance with the criteria issued by the establishment of the permit.
Licensing is prohibited in the name of some legal or legal personality.
It is forbidden to issue more than one license to a legal or legal person.
Licensing in historical, cultural and other places is prohibited.
The requirement to observe environmental regulations, land use and building codes should be included in the permit.
The establishment of a license in a free and special economic zone is the responsibility of the regional organization.
Establishment of a workshop in free zones is subject to obtaining an inquiry from the Assistant Directorate for Handicrafts and Traditional Arts of the Province.
The issuing credit has been issued for a period of 6 months and is extended for another period by submitting a report on the physical progress and its approval by the Department of Handicrafts and Traditional Arts. Subsequent extensions are subject to a progress report.
The maximum duration of the renewal of the license will be issued for the first 2 years from the first license. If the holder of the license is established after the expiry of the license validity date and with delay, the renewal of the license for such a person is prohibited.
The licensee is obligated to renew one month and a half before expiration of the term.
Visiting the physical progress of the activity of the holder of the license is mandatory by the expert of the deputy director of crafts and traditional arts of the province.
Providing a written certificate from the Industrial Enterprises and Small Industries Organization of Iran based on the fact that after obtaining a land-use permit, the applicant will be provided with a justification, which will be deemed to be land.
According to Article 7 of the Law, the elimination of some barriers to production and investment, if the environmental organization does not respond to requests for issuance of permits within a month, organizations are required to issue licenses.
Change the name of the licensee The establishment of the workshop requires the presentation of a paper for the legal personality and certification of the official bureaux for the true person.
Required permits to prohibit the construction or development of the workshop in the designated location.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *