اصلاح جواز تاسیس

Rate this post

اصلاح جواز تاسیس می تواند به منظور حذف و اضافه با کم و زیاد کرن محصولات تولیدی یا ظرفیت های موجود در جواز تاسیس ، مکان اجرای پروژه،مساحب زمین مورد نیاز یا زیر بنا ، کم و زیاد کردن مواد اولیه مورد نیاز، لیست ماشین آلات و نحوه تامین و قیمت آنهاهزینه های جاری از جمله حقوق گمرکی و یا غیره صورت گیرد.

مراحل اصلاح جواز تاسیس

۱-      مراجعه به سازمان صنعت و معدن

۲-      مشخص شدن کارشناس مربوطه

۳-      مراجعه به سایت بهین یاب www.behinyab.ir (از طریق مرورگرInternet Explorer)

۴-      ورود به بخش سرمایه گذاری

۵-      ورود به بخش اصلاح جواز تاسیس

۶-      تکمیل گام های انتخاب جواز-عمومی-فنی و سرمایه گذاری

۷-      آمار اشتغال،مصارف برق و انرژی ، محصول و قیمت تمام شده آن وارد می گردد.

۸-      مشخصات ماشین آلات و اطلاعات سرمایه وارد می شود

۹-      تایید نهایی ثبت نام توسط متقاضی

۱۰-  مراجعه متقاضی به سازمان به همراه مدارک مورد نیاز: (تمدید مجوز-تکمیل پرسشنامه جواز تاسیس ۱۰  برگی و …)جهت پیگیری درخواست

۱۱-  صدور اصلاح جواز تاسیس

مدارک مورد نیاز جهت اصلاح جواز تاسیس

  • کارت ملی و شناسنامه
  • معرفی نامه از شرکت
  • آگهی آخرین تغییرات و آگهی تاسیس
  • جواز تاسیس

Establishment permit revision can be used to remove and add to the low and high quality products or capacities established in the license, the location of the project, the owner of the land needed or under construction, the increase of the required raw materials, the list of machinery and How to supply and prices of those current costs, including customs duties, or the like.

Establishment License Reforms

۱- Visit to the Industry and Mine Organization

۲- Identify the relevant expert

۳٫ Visit www.behinyab.ir (via Internet Explorer)

۴٫ Entering the investment department

۵- Entry into the licensing reform section

۶- Completion of licensing-general-technical and investment-selection steps

۷٫ Employment statistics, electricity consumption, energy, product and price.

۸٫ Machine specifications and capital information

۹٫ Final confirmation by the applicant

۱۰٫ Requesting the applicant to the organization along with the required documents: (renewal of the license-completion of the 10-page permitting questionnaire, etc.) to follow the request

۱۱٫ Issuance of the establishment of a modified permit

Evidence required for the creation of a license

National card and birth certificate
Letter of introduction from the company
Ads the latest changes and advertisements
Industrialization licens

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *