تعلیق جواز تاسیس

۵ (۱۰۰%) ۲ votes

تعلیق جواز تاسیس جهت تعلیق جواز به منظور اصلاح جواز تاسیس جهت اضافه و حذف کردن محصولات و مواد اولیه تولیدی، ماشین آلات و یا تغییر محل شهرک یا محل اجرای پروژه و همچنین کم یا زیاد کردن آب مورد نیاز پروژه انجام می گیرد.

تعلیق جواز تاسیس تا زمانی است که صاحب جواز درخواست خروج از تعلیق را ارائه کند

جهت تعلیق جواز تاسیس با مراجعه حضوری به سازمان صنعت و معدن استان و مشخص شدن کارشناس مربوطه ثبت نام درسایت بهین یاب انجام می گیرید .

مراحل تعلیق جواز تاسیس: 

۱-      با مراجعه به سایت بهین یاب و ورود به ” بخش سرمایه گذاری ” از قسمت ” صدور جواز تاسیس واحدهای تولیدی ” ، ” تعلیق جواز تاسیس ” را انتخاب می کند.

۲-      جواز تاسیس مورد نظر را از لیست جوازها جستجو کنید .

۳-      مدارک به طور کامل بارگزاری می شوند.

۴-      تایید نهایی صورت می گیرد.

۵-      ادامه بررسی ها و روند اداری آن توسط ” اداره صنعت و معدن ” استان صورت می پذیرد.

Suspension of the establishment of a permit to suspend the license in order to modify the establishment permit to add and remove products and materials, machinery, or change the location of the city or the site of the project, as well as to reduce or increase the water needed for the project.

Suspension of the license until the license holder applies for withdrawal from the suspension

In order to suspend the establishment license by visiting the Industrial and Mine Organization of the province and identifying the relevant expert, you are required to register with the Provider.

Procedures for Establishing Suspension:

۱- Selecting “Establishment License Suspension” by choosing “Licensing the Establishment of Production Units” by visiting the site and finding the investment section.

۲٫ Search for the license from the license list.

۳٫ Documents are fully loaded.

۴٫ Final confirmation.

۵- Continuation of the investigation and its administrative process is carried out by the “Industrial and Mine Administration” of the province.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *