صدور جواز تاسیس واحدهای تولیدی

Rate this post

مراحل اخذ جواز تاسیس واحدهای تولیدی

  • ارائه درخواست جواز تاسیس توسط متقاضي به سازمان صنايع و معادن استان محل فعاليت
  • دريافت و تكميل فرم مربوطه توسط متقاضي
  • بررسي مدارك توسط کارشناسهای سازمان
  • بررسي انطباق با معيارهاي اعلام شده از سوي سازمانهاي ذيربط
  • ارائه فیش های پرداختی به امور مالی
  • ابطال تمبر در بانك توسط متقاضي
  • صدور جواز تاسيس و ارائه به متقاضي

مدارك لازم جهت اخذ جواز تاسیس واحدهای تولیدی

۱-       درخواست متقاضي براي صدور جواز

۲-       تكميل پرسشنامه جواز تاسيس

۳-       ارائه فيش بانكي

۴-       كپي شناسنامه شخص حقيقي يا روزنامه رسمي تاسيس شركت

۵-       تاييديه استعلام از سازمانهاي ذيربط در صورت لزوم

درتكميل فرم درخواست جوازتاسيس رعايت موارد ذيل ضروري مي باشد.

–   عدم مغايرت توليد مورد نظر با ضوابط شرعي و قانوني

–   رعايت محدوديتهاي منطقه اي مصوب ( محدوديت احداث واحدهاي صنعتي در داخل محدوده ۱۲۰ كيلومتري تهران )

–   درذيل فرم جوازتاسيس درمحل مورد نظرآدرس وكدپستي وتلفن و فاكس دقيقاً ذكر گردد.

–   محل امضاء اشخاص حقيقي با امضاء و اشخاص حقوقي با امضا مهر شركت

Procedures for obtaining licenses for the establishment of production units

The submission of an application for a permit established by the applicant to the organization of industries and mines in the province of operation
Receiving and completing the application form by the applicant
Documentation by experts of the organization
Compliance with the criteria announced by relevant organizations

Provide Fiscal Payments to Finance
Cancellation of the stamp in the bank by the applicant
Licensing of the establishment and presentation to the applicant

Documents required for obtaining licenses for the establishment of production units

۱- Requesting an applicant for a license

۲٫ Completion of the establishment permit questionnaire

۳- Providing a bank account

۴٫ Copy of personal identity card of the real person or the official newspaper of the company

۵- Confirmation of inquiry from relevant organizations, if necessary

In completing the license application form, it is necessary to observe the following.

– The non-conformity of the desired production with legal and legal criteria

– Observation of approved regional restrictions (limitation of construction of industrial units inside the 120 km range of Tehran)

– Please note the exact form of the ticket at the place of destination, code and telephone number and fax.

– Place of signatures of real persons by signatures and legal entities with signature signed company

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *