مراحل اخذ جواز تاسیس کارگاه فرش دستباف

۵ (۱۰۰%) ۱ vote

رای اخذ جواز تاسیس کارگاه فرش دستباف باید به سازمان صنعت ، معدن و تجارت مراجعه کرد .کارگاه فرش دستبافت یک نوع مؤسسه تولیدی و اشتغال زایی است که از دیرباز از صنایع مطرح و مهم در ایران محسوب می شده.

مدارک لازم جهت اخذ جواز تاسیس کارگاه تولید فرش دستباف

 • ارائه تصویر کلیه صفحات شناسنامه متقاضی
 • ارائه آگهی ثبت شرکت – اساسنامه و آخرین مصوبه هیات مدیره که در آن صاحبان – امضاء مجاز شرکت تعیین شده باشند . (برای شرکتها)
 • ارائه چهار قطعه عکس ۴*۳
 • ارائه کارت پایان خدمت وظیفه یا معافیت دائم
 • مدرک معتبر مبتنی بر داشتن مهارت فنی و سابقه تجربی
 • مدارک مستند و کافی مبنی برداشتن مهارت فنی وسوابق تجربی الزم در رشته فرش دستباف
 • ارائه مدارک مبتنی بر اختیار داشتن زمین وعدم ممنوعیت قانونی برای احداث مجتمع های بزرگو منع نداشتن قانونی احداث وراه اندازی کارگاه تولیدی یا خدمات تکمیلی قالی
 • ارئه طرح توجیهی اقتصادی – فنی برای احداث کارگاه تولید فرش دستباف
 • ارائه تعهد کتبی مبتنی بر داشتن توانایی مالی جهت اجرای طرح یا اخذ تسهیلات مالی از سیستم بانکی
 • ارائه قراردادهای منعقده فی مابین بافنده و صاحب کارگاه
 • تکمیل فرم تعهد نامه کارگاه فرش دستباف توسط صاحب کارگاه

مراحل لازم جهت اخذ جواز تاسیس کارگاه فرش دستباف

 • ارائه تقاضای کتبی جهت اخذ جواز تاسیس کارگاه به رئیس سازمان
 • دستور رئیس سازمان به معاونتاموربازرگانی
 • دستورمعاون بازرگانی به کارشناس مسئول اداره فرش جهت اقدام
 • ارایه مدارک مورد نیاز جهت صدور جواز تاسیس کارگاه تولید فرش دستباف توسط کارشناس اداره فرش
 • تکمیلقراردادهای فی مابین بافنده وصاحب کارگاه توسط متقاضی
 • ارائه قراردادهای منعقده با بافنده و تهیه مدارک وتحویل آن به واحد فرش
 • بررسی و کنترل قراردادها ومدارک دریافت شده توسط واحدفرش سازمان
 • در صورت عدم اشکال در قراردادها ومدارک دریافت شده صدور جواز تاسیس
 • فرم جواز تاسیس کارگاه به پیوست مدارک وقراردادها جهت امضاء مسئول واحدفرش
 • جواز تاسیس کارگاه فرش دستباف به پیوست مدارک جهت امضاء رئیس سازمان
 • جواز تاسیس کارگاه تولید فرش دستباف به پیوست مدارک ارسال به دبیر خانه سازمان جهت ثبت درسیستم
 • تحویل یک نسخه از جواز تاسیس کارگاه تولید فرش دستباف به متقاضی

To obtain a permit for the establishment of a handmade carpet workshop, it should be referred to the Industry, Mine and Trade Organization. Handmade carpet workshop is a type of production and employment organization that has long been regarded as an important industry in Iran.

The necessary documents for obtaining permission to establish a carpet handicraft workshop

Present image of all pages of applicant’s identification
The submission of the company registration registration – the statute and the last executive board resolution, in which the owners – the authorized signature of the company. (For companies)
Present four pieces of photo 4 * 3
Provide End-of-Service Card or Permanent Exemption
Valid degree based on technical and experimental experience
Documented and sufficient documentation to take the technical skills and experience required in the handmade carpet
Providing evidence of land tenure and non-statutory bans on major construction sites, and the legal prohibition of the construction of a production workshop or carpentry services.
Proposals for economic justification – technical for the construction of carpet handmade carpentry workshop
Provide written commitment based on financial ability to execute a plan or obtain financial facilities from the banking system
Providing contracts concluded between the weaver and the owner of the workshop
Completion of the obligation to handmade carpet workshop by the owner of the workshop

Steps to obtain the permit for the establishment of a carpet workshop

Submitting a written request for obtaining the license of the establishment of the workshop to the head of the organization
The order of the head of the organization to the vice president of marketing
A business executive instructs the carpet manager to act
Providing documentation needed to issue a permit for the establishment of a handmade carpet production workshop by a carpet expert
Completion of the works between the weaver and the owner of the workshop by the applicant
Providing contracts with weavers and preparing documents and delivering it to the carpet unit
Review and control of contracts and contracts received by the organization
In the absence of any form of contract and the receipt of the licensed establishment
The license form for the establishment of the workshop is attached to documents and documents signed by the responsible person
Authorization to establish a handmade carpet workshop attached to documents signed by the head of the organization
Authorization to establish a carpet production workshop attached to documents sent to the secretariat of the organization for registration in the system
Delivery of a copy of the permit to establish a carpet handicraft workshop to the applicant

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *