مراحل انتقال پروانه بهره برداری

Rate this post

مراحل لازم انتقال پروانه بهره برداری

۱-      ارائه کتبی درخواست انتقال پروانه بهره برداری توسط متقاضی

۲-      موافقت اولیه سازمان جهت انتقال به محل مجاز صنعتی با رعایت ضوابط سایر ارگانها منجمله سازمان حفاظت محیط زیست

۳-      انتقال ماشین آلات و امکانات واحد به محل مجاز صنعتی

۴-      ثبت نام متقاضی در سامانه سایت بهین یابhttp://www.behinyab.ir قسمت اصلاحیه پس از بهره برداری واحد

۵-      بررسی و تایید سازمان و اخذ مدارک مربوط به محل از جمله سند مالکیت یا اجاره با کد رهگیری از طریق سامانه املاک و مستغلات با در دفاتر اسناد رسمی

۶-      بررسی و تایید سازمان حفاظت محیط زیست

۷-      ارائه فیش واریزی

۸-      ارائه پروانه بهره برداری قدیمی و ابطال پروانه بهره برداری قدیمی

۹-      صدور پروانه بهره برداری در مکان جدید ، انتقال پروانه بهره برداری از شهرستانی به شهرستان دیگر در سطح استان یا سازمان صنعت،معدن و تجارت یا از استانی به استان دیگر توسط وزارت متبوع انجام می پذیرد .

مدارک مورد نیاز جهت انتقال پروانه بهره برداری

  • ارائه درخواست کتبی انتقال پروانه بهره برداری
  • سند مالکیت زمین یا اجاره خط با کد رهگیری از طریق سامانه املاک و مستغلات یا در دفاتر اسناد رسمی
  • موافقت اولیه سازمان بشرط رعایت ضوابط سایر ارگانها منجمله سازمان حفاظت محیط زیست
  • ارائه مدارك شناسايي حقيقي يا حقوقي انتقال گيرنده
  • ارائه پروانه بهره برداری قدیمی

از دیگر موارد ابطال پروانه بهره برداری است که درصورتی اتفاق می افتد که واحدهایی که فاقد امکانات تولید باشند و نمی توان آنها را بعنوان یک واحد تولیدی فعال تلقی کرد و همچنین با اعلام درخواست کتبی دارندگان پروانه بهره برداری مبنی بر باطل کردن پروانه بهره برداری پروانه بهره برداری باطل می شود .

متقاضی گاهی ممکن است جهت افزودن ماشین آلات ، زمین ، زیر بنا و یا تغییرآدرس اقدام به تغییر و یا اصلاح پروانه بهره برداری کند با پر کردن فرم اصلاح پروانه بهره برداری هم کتبی هم اینترنتی و ارائه به کارشناس مربوطه و پس از طی مراحلی در صورت موافقت آن ادارات پروانه بهره برداری صادر می گردد .

 

 

The steps required to transfer the exploitation license
۱- Written submission of the request for the transfer of the exploitation license by the applicant

۲٫ The initial agreement of the organization to transfer to an authorized industrial site in accordance with the rules of other organs, including the Environmental Protection Agency

۳- Transfer of machinery and facilities to the authorized industrial site

۴٫ Registration of the applicant on the site of the freelance site http://www.behinyab.ir The amendment section after the operation of the unit

۵- Checking and approving the organization and obtaining the relevant documents, including a tenancy or rental document with the code of interception through the real estate system with the notary offices

۶- Review and approval of the Environmental Protection Agency

۷- Presentation of the transfer fee

۸٫ Provision of old exploitation licenses and revocation of old exploitation licenses

۹٫ Issuance of a license to operate in a new location, the transfer of a license to operate a city in another city at the provincial level, or the organization of industry, mining and trade, or from a province to another province by the Ministry.

Documents required to transfer the exploitation license

Provide written request for transfer of exploitation license
Land ownership or line rental with tracking code through real estate system or in non-official bureaus
Initial approval of the organization in accordance with the rules of other organs, including the Environmental Protection Agency
Presenting the actual or legal identification documents of the transferor
Provide old exploitation licenses

Other cases of cancellation of a license are those that occur if units that lack production facilities and can not be considered as an active production unit and also by the written request of the exploitation license holders to cancel the license to operate the license Operation is invalidated.

The applicant may, at any time, attempt to modify or amend the license to add machinery, land, subcontractor or alteration of the permit. By filling in the form of modification of the exploitation license, both online and provided to the relevant expert, and after completing the steps in case The license agreement is issued by the licensing authorities.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *