مراحل صدور جواز تاسیس در منطقه آزاد انزلی

۵ (۱۰۰%) ۱ vote

منطقه آزاد انزلی از مناطق آماده و مهیا جهت جذب سرمایه گذاری خارجی و داخلی به شمار می آید وهمچنین با توجه به اینکه از سال ۱۳۹۲ این منطقه در پهنه آبی، خاکی و ساحلی سه شهرستان رشت، انزلی و آستانه اشرفیه در شمال ایران گسترش پیدا کرد و از نزدیکترین منطقه آزاد تهران و سایر مراکز صنعتی و پر جمعیت کشورمی باشد ، می تواند یکی از بهترین مناطق جغرافیایی از نظر توسعه فعالیتهای گردشگری ، اقتصادی ، صنعتی و تجاری باشد و توان ایجاد رقابت با بنادر کشورهای حاشیه دریای خزر را داشته باشد . با ثبت شرکت  ( ثبت شرکت در کرج )در این مناطق می توان تجارت های بزرگی را آغاز نمود .

مراحل دریافت جواز تاسیس صنعتی در منطقه آزاد انزلی :

درخواست کتبی متقاضی به مدیریت صنایع منطقه آزاد انزلی

بررسی درخواست متقاضی توسط مدیریت صنایع

تکمیل فرصت ارائه شده از سوی مدیریت صنایع

اعلام نتیجه بررسی شده به متقاضی

اگر طرح احتیاج به بررسی داشته باشد به متقاضی اعلام می گردد تا در جهت رفع آن اقدام کند

پرداخت هزینه صدور جواز تاسیس

ارائه مدارک زیر الزامی است

برا ی اشخاص حقوقی

کپی کارت ملی – کپی شناسنامه – کپی کارت پایان خدمت – تکمیل فرم پرسشنامه اخذ جواز تاسیس یا طرح توجیهی

و برای اشخاص حقوقی یا شرکتی

– کپی آگهی تأسیس شرکت – روزنامه رسمی تأسیس شرکت – کپی آگهی آخرین تغییرات شرکت- کپی کارت ملی و شناسنامه و پایان خدمت مدیر عامل شرکت- کپی شرکتنامه یا اظهارنامه شرکت – مهر شرکت – سربرگ شرکت- تکمیل فرم پرسشنامه اخذ جواز تاسیس یا طرح توجیهی

امضاء شرایط ، تعهدات و برنامه زمان بندی قید شده در جواز تاسیس

تایید و امضاء جواز تاسیس توسط مدیریت صنایع و تحویل به متقاضی

Anzali Free Zone is one of the areas that is ready for attracting foreign and domestic investment, and also considering that since the year 1392, the area has spread to the blue, the earth and the coastal zone of Rasht, Anzali and Astaneh Ashrafieh in northern Iran. And the nearest free zone of Tehran and other industrial and populated areas of the country, can be one of the best geographical areas in terms of development of tourism, economic, industrial and commercial activities and can compete with ports of Caspian littoral states. By registering a company (registration of a company in Karaj), big business can be started in these areas.

Procedures for obtaining a permit for industrial establishment in Anzali Free Zone:

Written request for an applicant for the management of Anzali Free Zone

Investigate the application by the management of the industry

Completion of the opportunity offered by industry management

Announce the result checked to the applicant

If the plan needs to be reviewed, the applicant will be advised to take action to resolve it

Payment for the issuance of a license

The following documents are required

For legal entities

Copy of National Card – Copy of Identity Card – Copy of End-of-Service Card – Completion of Application Form for Licensing Form or justification

And for legal or corporate clients

– Copy of the company’s announcement – The official newspaper of the company’s establishment – Copy the advertisement of the last changes to the company – Copy of the national card and the identity card and the termination of the service of the managing director – Copy of the company’s registration or statement of the company – Mehr Co. – Sirberg Co. – Complete the application form for obtaining the permit or justification

Signature of the terms, obligations and timetable stipulated in the license

Approval and signature of the establishment license by the management of the industry and delivery to the applicant

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *