مراحل صدور جواز تاسیس در منطقه آزاد کیش

۵ (۱۰۰%) ۱ vote

جزیرهٔ کیش جزیره‌ای بیضی شکل با محیط ۴۴ کیلومتر می‌باشد طول آن حدودا ۱۵٫۴۵ کیلومتر با عرضی حدودا ۷٫۵ کیلومتر، کلا مساحتی معادل ۹۰ کیلومتر مربع دارد.

مراحل دریافت جواز تاسیس جزیره کیش با در نظر گرفتن اولویت های صنعتی :

۱- ارائه درخواست به مدیریت صنایع

۲- درخواست متقاضی توسط مدیریت صنایع بررسی می شود

۳- طرح فنی و اقتصادی از سوی مدیریت صنایعارائه می شود

۴- در صورت نیاز به اصلاحات لازمه در طرح ، به متقاضی اعلام می گردد تا جهت رفع آن اقدام نماید

۵- پرداخت هزینه صدور جواز تاسیس به حساب سازمان در یکی از شعب بانکهای مستقر در جزیره کیش

۶- ارائه مدارک زیر به کارشناس مربوطه

تصویر شناسنامه ( متقاضی حقیقی) – روزنامه رسمی و آخرین تغییرات شرکت برای متقاضیان حقوقی – مدارک و سوابق مرتبط به طرح

۷- امضا وممهور به مهر شرایط ، تعهدات و برنامه زمانبندی قید شده در جواز تاسیس توسط متقاضی

۸- تایید و امضای جواز تاسیس جهت انعقاد قرارداد

مدت زمان صدور جواز تاسیس برای صاحبان سرمایه درمنطقه آزاد کیش یکسال می باشد.

مزایای اخذ جواز تاسیس در مناطق آزاد کیش

توسعه در زمینه ارتباطات و IT و تبدیل شدن این منطقه به یک شهر اینترنتی

ايجاد بورس منطقه ای کالا و خدمات

بالغ بر صد شرکت توليدی و صنعتی در حال فعاليت در کيش هستند و صد و بيست واحد نيز در مرحله ساخت قرار دارند تا پايان سال ۸۱ ارزش سرمايه گذاری طرح های صنعتی ۱۵۵۲ ميليارد ريال و ۵۳۴ ميليون دلار برآورد می شود لازم به ذکر است بخش صنعت در يک سال گذشته نسبت به قبل از آن پانصد در صد رشد داشته است.

ايجاد و گسترش نهادهای پولی بانکي

فعاليت نخسين بيمه های خصوصی کشور در منطقه آزاد کيش امکان نقل و انتقال وخريد و فروش ارز در کليه بانکهای کيش و اخذ پيشنهادات از بانکهاي خارجی و بانک های خصوصی داخلی و همچنين اخذ توافق نهايی برای فعاليت شعبه بانک ايران و اروپا در منطقه آزاد کيش از جمله موفقيت های سازمان در زمينه توسعه فعاليت نهادهای پولی بانکی است.

جايگاه کيش به عنوان محل برگزاری نمايشگاه های تخصصی در دو سال اخير نه تنها در ايران بلکه در منطقه خاورميانه کاملا شناخته شده و سازمان منطقه آزاد کيش برپايی نمايشگاه های مختلف را در جهت راهيابی به بازارهاي جهانی ارزيابی می کند .

توسعه گردشگری و رعايت استانداردهای جهانی در ارائه خدمات بصورت کيفی و کمی موجب شده تا کيش جايگزين سفر تفريحي برخی از هموطنان به خارج از کشور شود که در اين راستا سالانه رقمی بالغ بر ۵۰۰ ميليون دلار صرفه جويی ارزی به همراه دارد.

تامين امکانات و تسهيلات گردشگری و توسعه جاذبه های سياحتی وکاريزو شهر حريره

شرایطی آسان برای راه اندازی واحد های صنعتی در منطقه آزاد کیش ، بر همین اساس گرفتن موافقت ها و مجوزها در زمان کوتاهی پس از توافق اولیه سرمایه گذار با سازمان انجام می گیرد.

آزادی کامل ورود و خروج سرمایه .

آزادی مشارکت سرمایه گذاری خارجی تا سقف ۱۰۰ درصد .

معافیت مالیاتی ۱۵ ساله که تا ۲۰ سال افزایش پیدا نموده است .

معافیت گمرکی برای ورود کالاهای ساخته شده در منطقه آزاد به داخل کشور به میزان ارزش افزوده .

امکان ترانزیت و صدور مجدد کالا بدون محدودیت .

امکان مشارکت سرمایه گذاری داخلی و خارجی .

معافیت گمرکی برای ورود کالاهای ساخته شده در منطقه به داخل کشور .

امکان ورود کالا بدون پرداخت عوارض گمرکی و سود بازرگانی منطقه .

امکان ورود اتباع خارجی از طریق مبادی ورودی و خروجی مجاز مناطق ،بدون نیاز به صدور روادید قبلی .

فروش و اجاره زمین به سرمایه گذاران داخلی و اجاره زمین به سرمایه گذاران خارجی .

Kish Island is an oceanic islands with an area of ​​۴۴ km. Its length is approximately 15.45 km, with a width of about 7.5 km, with a total area of ​​۹۰ square kilometers.

Procedures for obtaining a permit for the establishment of the Kish Island, taking into account industrial priorities:

۱- Submitting a request for management of the industry

۲- The applicant’s application is reviewed by industry management

۳- The technical and economic plan is provided by the management of the industry

۴٫ In case of need for necessary amendments to the plan, the applicant will be announced to take action to resolve it.

۵- Payment of the licensing fee to the account of the organization at one of the branches of the banks located in Kish Island

۶- Submission of the following documents to the relevant expert

Identity card image (actual applicant) – Official Gazette and latest company changes for legal applicants – Evidence related to the project

۷٫ Signature and signature of the terms, obligations and timetable specified in the permit established by the applicant.

۸- Approving and signing the license to establish a contract

The duration of the issuance of a permit for capital holders in the Kish Free Zone is one year.

Benefits of licensing in Kish Free Zone

Development in the field of communication and IT and turning this region into an Internet city

Creating a regional exchange of goods and services

A total of 100 manufacturing and industrial companies are operating in Kish, and one hundred and twenty units are under construction. By the end of the year 81, the value of investment in industrial projects is estimated at 1552 billion rials and 534 million dollars. Industrial sector In the past year, it grew by 500%.

Establishing and expanding banking institutions

The main activity of private insurance companies in Kish Free Zone is the possibility of transferring and buying and selling of foreign currency in all Kish banks and taking suggestions from foreign banks and private domestic banks as well as obtaining final agreement for the activities of the Iranian and European Bank Branch in Kish Free Zone. One of the successes of the organization is the development of the activities of banking institutions.

The status of Kish as the venue for specialized exhibitions in the past two years is well known not only in Iran, but also in the Middle East region, and the Kish Free Zone Organization is organizing various exhibitions for market penetration.

The development of tourism and the observance of world standards in the provision of services qualitatively and quantitatively has led Kish to replace the recreational travel of some compatriots abroad, which in this regard, an annual figure of over $ 500 million currency savings.

Providing tourism facilities and development of tourist attractions and the city of Hariri

Easy conditions for launching industrial units in the Kish Free Zone, on the basis of obtaining agreements and licenses, are made shortly after the initial agreement of the investor with the organization.

Full freedom of entry and exit.

Freedom of foreign investment participation up to 100%.

The 15-year tax exemption has increased by 20 years.

Exemption from customs duties for goods imported into the free zone into the country at a value added rate.

Possibility of transit and re-export of goods without restrictions.

The possibility of the participation of domestic and foreign investment.

Customs exemption for goods imported into the region into the country.

Possibility to enter the goods without payment of customs duties and commercial benefits of the region.

Possibility of foreign nationals to enter the areas of entry and exit, without requiring the issuance of a previous visa.

Selling and leasing land to domestic investors and leasing land to foreign investors.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *