مراحل كلي احداث واحد صنعتي (كارخانه يا كارگاه)

Rate this post

۱- اخذ جواز تاسيس

۲- احداث واحد صنعتي

۳- تمديد جواز تاسيس (در صورت نياز)

۴- اصلاح جواز تاسيس (در صورت نياز)

۵- اخذ پروانه بهره برداري

۶- اخذ «موافقت با توسعه طرح» و «اصلاح پروانه بهره برداري» پس از اجراي توسعه (در صورت نياز)

۷- استفاده از «ساير خدمات مديريت صنايع كشاورزي»

۱٫ The establishment license

۲٫ The industrial units

۳٫ establishment licenses (if needed)

۴٫ Amendments establishment license (if needed)

۵٫ obtaining exploitation permit

۶٫ Getting “Approval for Development” and “reform exploitation permitafter the implementation of development (if needed)

۷٫ The use of other management services and agricultural industries.”

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *