مراحل كلي تاسیس واحد صنعتي در حوزه جهاد کشاورزی

Rate this post

 مراحل كلي احداث واحد صنعتي (كارخانه يا كارگاه) در حوزه جهاد کشاورزی به شرح ذیل می باشد:

اخذ جواز تاسيس جهاد کشاورزی

احداث واحد صنعتي مورد نظر

تمديد جواز تاسیس جهاد کشاورزی (در صورت نياز)

اصلاح جواز تاسيس جهاد کشاورزی (در صورت نياز)

اخذ پروانه بهره برداري جهاد کشاورزی

اخذ «موافقت با توسعه طرح» و «اصلاح پروانه بهره برداري» پس از اجراي توسعه (در صورت نياز)

– استفاده از «ساير خدمات مديريت صنايع كشاورزي»

The overall process of industrial units (factory or workshop) in the field of agriculture are as follows:

– Permit the establishment of Agriculture

– Construction of industrial units to

– Establish agricultural licenses (if needed)

– Corrected an agricultural establishment license (if needed)

Obtaining exploitation permit Agriculture

– Obtain “Approval for Development” and “reform exploitation permit” after the implementation of development (if needed)

– Use “other management services and agricultural industries.”

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *