کلیه مراحل و مدارک لازم جهت صدور مجوزهای بهداشتی مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی

Rate this post

هدف: هدف از تدوین این مجموعه ارائه ضوابط، مقررات قوانین مربوط به صدور پروانه های بهداشتی (‌تاسیس، مسئول فنی ،بهره برداری، ساخت) و مجوزهای گشایش و ترخیص کالاهای وارداتی بمنظور اطلاع رسانی متقاضیان و آشنایی بیشتر آنان در تهیه مدارک لازم و تسریع بیشتر در انجام این امور و همچنین ایجاد وحدت رویه اجرایی در تمام دانشگاههای علوم پزشکی سراسرکشور، می باشد. امید است برای همکاران محترم و تمام مراجعین و متقاضیان مفید واقع شود.

تعاریف: مجوز بهداشتی به پروانه تاسیس، مسئول فنی ،بهره برداری و ساخت، همچنین مجوز ورود، ترخیص و صادرات محصولات مشمول قانون مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی بهداشتی، اطلاق می شود.

۱-           پروانه تاسیس:‌ به مجوزی اطلاق می شود که پس از صدور پروانه بهره برداری صنعتی یا کارت شناسائی یا پروانه گواهی فعالیت صنعتی از وزارت صنایع یا جهاد و براساس اصول و ضوابط مربوطه، که قبلا هماهنگ شده است، توسط معاونت غذا ودارودانشگاه، صادر می شود.

۲-         پروانه مسئول فنی: مسئول فنی به فردی اطلاق می شود که دارای شرایط لازم جهت کنترل و نظارت بر تولید، در کارگاهها و کارخانجات، با مدارک تحصیلی حداقل، کارشناسی باشد. موسسات مشمول قانون در زمان اخذ پروانه ساخت، بایستی دارای مسئول فنی تائید شده از طرف معاونت غذا و دارو دانشگاه بوده، و پروانه مسئولیت فنی را اخذ کرده باشند.

۳ –         پروانه بهره برداری: برای واحد تولیدی، درصورت داشتن شرایط و ضوابط، از نظر تجهیزات و امکانات و پس از صدور پروانه تاسیس ومسئول فنی، صادر می شود.

۴-         پروانه ساخت: پروانه ساخت به مجوزی اطلاق می شود که فرمول ساخت تایید شده از طرف اداره کل نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی در آن درج شده و زمانی صادر می شود که پروانه های تاسیس، مسئول فنی و بهره برداری صادر شده باشد.

۵-         مجوز ورود کالا: مجوز است که بر طبق مقررات واردات و صادرات وزارت بازرگانی و در صورت تکمیل مدارک مربوطه، توسط اداره کل نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی و یا ادارات تابعه، برحسب مورد، پس از طی مراحل قانونی و بررسی های لازم، صادر می شود و در واقع موافقت اولیه برای ورود کالای مورد نظر، به کشورمی باشد.

۶-         مجوز ترخیص کالا: مجوزی است که پس از ورود کالا به گمرکات کشور و پس از تائید قابلیت مصرف و طی مراحل قانونی، برابر مقررات مربوطه، صادر می شود.

مدارک لازم جهت صدور پروانه تاسیس و بهره برداری:

۱- درخواست کتبی به عنوان اداره نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی مربوطه

۲- ارائه تصویر پشت و روی برابر اصل شده پروانه بهره برداری معتبر از وزارت صنایع یا ادارات تابعه یا در موارد مربوطه، از وزارت جهاد .

۳- تکمیل و ارائه فرم تاسیس ( که توسط اداره نظارت، تحویل متقاضی می شود. ضمنا کلیه صفحات فرم مذکور، پس از تکمیل، باید به تایید مسئول اداره نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی رسیده و ممهور به مهر دانشگاه مربوطه باشد.)

۴- نشانی کامل محل ( با رسم کروکی )

۵- ارائه کروکی نقشه محل با ذکر متراژ کلیه قسمتهای مختلف ( سالن تولید، بسته بندی، انبار مواد اولیه، انبار محصولات ساخته شده، آزمایشگاه، سرویسهای بهداشتی کارگران و غیره). کروکی می بایست در محل توسط کارشناسان مربوطه بررسی و درصورت تائید، مهرو و امضاء شود.

۶- ارائه مدارک مربوط به ثبت شرکت ( اگر موسسه، شرکت باشد) و ارائه روزنامه رسمی،

۷- هرگونه تغییر نام، تغییر محل، تغییر نوع تولیدات و غیره لازم است در پروانه صادره از طرف اداره کل صنایع یا جهاد کشاورزی اصلاح و تصویر پشت و روی برابر اصل شده پروانه مزبور ارائه گردد.

۸- ارائه تصویر تاییدیه سازمان حفاظت محیط زیست ( بغیر از شهرهای صنعتی ) در پاره ای موارد با توجه به نوع محصول که اثرات سوء بر محیط اطراف داشته باشد.

۹- ارائه تاییدیه بهداشتی در مورد سیستم آب و فاضلاب و سایر موارد مربوطه با توجه به نوع محصول و در صورت نیاز .

۱۰- بازدید از موسسه، جهت تکمیل فرم بهره برداری که می تواند همزمان با بررسی کروکی موضوع بند ۵ باشد.

۱۱- تطبیق موسسه با حداقل ضوابط فنی و بهداشتی مربوط به هر نوع محصول .

۱۲- تائیدیه کارشناس و یا کارشناسان بازدید کننده درقسمت مربوطه، ضمنا کله نسخ باید ممهور به مهر اداره نظارت و مسئول مربوطه باشد.

۱۳- در مواقع اصلاح یا تغییر خطوط پروانه های تاسیس و بهره برداری، ارائه مدارک مربوطه به بندهای یکم، دوم، سوم، پنجم و نیز اصل پروانه ها تاسیس و بهره برداری، جهت اصلاح ضروریست .

مدارک لازم جهت صدور پروانه مسئول فنی:

الف – مدارک تحویلی توسط موسسه:

۱- ارائه تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت دائم از نظام وظیفه

۲- تصویر کلیه صفحات شناسنامه، یک نسخه

۳- تصویر مدارک تحصیلی ( ارائه درسی و واحدهای گذرانده شده در دوره تحصیلی کارشناسی یا بالاتر در صورت نیاز)

۴ – پنج قطعه عکس ۴×۶ .

۵- مشمولین طرح نیروی انسانی، بایستی معافیت از طرح یا گواهی مبنی برگذراندن طرح مذکور را از اداره کل تامین نیروی انسانی، ارائه نمایند. ( فارغ التحصیلان از سال ۵۸ به بعد مشمول طرح می باشند. )

۶- ارائه تاییدیه ارزش تحصیلی صادره توسط دانشگاه مربوطه، در مورد فارغ التحصیلان خارج از کشور، تاییدیه وزارت علوم و تحقیقات و فناوری، در مورد دانش آموختگان دانشگاه آزاد، تاییدیه از سازمان مرکزی دانشگاه واقع در خیابان پاسداران، نیستان نهم ضروریست .

۷- برای فارغ التحصیلان رشته های دبیری، در صورت کسب موافقت قبلی این اداره کل یا ارائه حکم قطعی بازنشستگی الزامیست .

۸- ارائه اصل پروانه مسئول فنی قبلی و استعفای قطعی ایشان، درخصوص موسساتی که مسئول فنی آنها، تغییر می کند الزامیست .

۹- ارائه گواهی طی دوره کارآموزی در صنعت مربوطه توسط مسئول فنی الزامی میباشد.

۱۰- مدارک فوق بانضمام نامه کتبی می بایست از طرف موسسه مربوطه، به اداره نظارت بر مواد غذایی مربوطه ارسال و طی آن، مسئول فنی را معرفی نمایند.

تبصره – در مورد بند ۸، چنانچه فرد واجد شرایط، قبلا مسئول فنی بوده و طی مدت یک ماه استعفا داده و از سوی موسسه دیگری معرفی می شود، گواهی عدم سوء پیشینه ارسال تاییدیه ارزش تحصیلی و ریز نمرات ضروری نمی باشد.

ب – مدارکی که توسط ادارات تابعه، در دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور، پس از تائید و مطابقت با چارت مسئولین فنی، تکمیل خواهد شد:

۱- اخذ کلیه مدارکی که در بند الف، اشاره شد.. ۲- تحویل فرمهای مربوط به مسئولین فنی

۲-۱- برگ سوگند نامه مسئول فنی و موسسه و سرمایه گذار ( دارای تائیدیه امضاء توسط دفتر خانه اسناد رسمی )‌ ۲-۲- قرارداد استخدامی بین کارخانه و مسئول فنی و برگ پرسشنامه مسئول فنی تبصره- کلیه مدارک فوق، باید توسط مسئول اداره نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی تائید شده و ممهور به مهر دانشگاه مربوط باشد.

مدارک لازم جهت صدور و تمدید پروانه ساخت:

۱- دارا بودن پروانه تاسیس و بهره برداری و پروانه مسئول فنی

۲- تکمیل وارائه فرم درخواست صدور پروانه ساخت ( تکمیل و امضاء شده توسط مسئول فنی )

۳- ارائه فرم برچسب با مطالب مندرج بر روی آن

۴-ارائه تصدیق ثبت نام نهایی محصول

۵- ارائه فیش بانکی، جهت صدور پروانه، مطابق تصویب نامه هیات وزیران که برحسب مورد اعلام می شود.

۶- درخصوص تمدید پروانه های ساخت ارائه اصل پروانه های ساخت، قبلی و رعایت مفاد بند ۱ و ۲ و ۳ و ۴ الزامی است.

مدارک لازم، جهت صدور مجوز واردات مواد اولیه غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی:

جهت ورود کالاهای مشمول ماده ۱۶ قانون مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی که برطبق مقررات واردات و صادرات وزارت بازرگانی، ورود آنها بلامانع می باشد. ابتدا متقاضی مدارک ذیل را تکمیل و ارائه می نماید:

۱- سه نسخه پیش فاکتور(پروفروما)‌ اصل، بانضمام دو برگ تصویر آن .

۲- اصل اوراق ثبت سفارش تکمیل شده بانظمام یک برگ تصویر صفحه اول آن

۳- آنالیز معتبر مرتبط با پروفرم کالا شامل مشخصات کامل فیزیکی، شیمیائی و در صورت لزوم، مشخصات میکروبی

۴- پیش نمونه درصورت لزوم

۵- درصورت داشتن سابقه ورود کالا با همان مشخصات قبلی ( تولید کننده و آنالیز کالا )‌، تصویر پیش فاکتور سابقه، ضمیمه میگردد ( در حال حاضر سابقه ۲ سال قابل قبول است )‌چنانچه کالا (‌اسانس، رنگ، مواد افزودنی و نگهدارنده ) در یک واحد تولیدی خاص مورد مصرف دارد می بایستی تصویر پروانه ساخت، که نام کالای فوق در آن درج گردیده باشد، نیز ارائه گردد .

پس از بررسی آنالیز و مطابقت آن با استانداردهای ملی یا منابع معتبر خارجی از قبیل WHO و BP.USP و غیره، مجوز ورود، صادر خواهد شد.

مدارک لازم، جهت صدور مجوز ترخیص مواد اولیه غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی:

جهت صدور مجوز ترخیص، متقاضی می بایست، مدارک زیر را تکمیل و به اداره کل نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی و یا ادارات نظارت تابعه ارائه نماید:

۱- فاکتور کالا ( بانضمام یک برگ تصویر آن )‌

۲- اصل نسخه دوم متقاضی (‌ نسخه دوم پروفرم تایید شده در مرحله ورود )‌

۳- اصل گواهی بهداشت و قابلیت مصرف مرتبط با فاکتور، که به تایید مقامات ذیصلاح بهداشتی کشور مبداء رسیده و ممهور به مهر سفارت جمهوری اسلامی ایران باشد.

۴- اصل برگ آنالیز، بانضمام یک برگ تصویر آن پس از بررسی مدارک و کنترل کلیه مشخصات، از گمرک ورودی اقدام به نموئه برداری گردیده و به همراه برگ آنالیز تایید شده، به آزمایشگاهای کنترل غذا و دارو، ارسال تا پس از مطابقت نمونه با آنالیز مربوطه، مجوز مصرف صادر شود.

ضوابط ورود کالاهای فرآیند شده غذایی، آرایشی و بهداشتی:

مدارک مورد نیاز:

الف – ارائه اوراق ثبت سفارش ب – ارائه اصل فرمولاسیون، با آنالیزکالا، به مهر و امضای تولید کننده، دارای مطالب زیرباشد:

۱-           با تاریخ جدید صادر شده و حاوی کلیه اطلاعات علمی مورد نیاز باشد .

۲-         درج نوع و شماره استاندارد بکار رفته در تولید کالا

ب- ارائه اصل پروفرم با امضای تولید کننده د- ارائه اصل گواهی بهداشت و قابلیت مصرف در کشور مبداء، با تائید سفارت جمهوری اسلامی، در هنگام ترخیص با مشخصات ذیل:

۱-           شماره و تاریخ فاکتور ۲- نام و مشخصات کامل کالا به همراه شماره سری ساخت

ج- هر واحد از کالاهای واردات، دارای مشخصات زیر به فارسی باشد:

تاریخ تولید و انقضاء، سری ساخت، فرمولاسیون، کشور تولید کننده و درصورت لزوم، دستور مصرف .

تبصره:‌ در صورتیکه کالاهای وارداتی، درایران دارای استاندارد ملی باشد، باید فرمولاسیون کالا، حداقل منطبق با استاندارد ملی بوده و چنانچه در موارد خاص، برای کالای وارداتی، استاندارد ملی تدوین نشده باشد، لازم است اطلاعات کامل و دقیق، توسط وارد کننده، ارائه و موضوع در کمیته علمی مربوطه، بررسی و تصمیم گیری شود.

نحوه صدور مجوزهای بهداشتی:

۱-           پروانه تاسیس: پروانه تاسیس موسسات مشمول قانون، براساس پروانه های بهره برداری صنعتی که از طرف وزارت صنایع و یا جهاد کشاورزی صادر شده و تصویر برابر اصل شده آن همراه با سایرمدارک که قبلا اعلام شد، به این معاونت ارسال می شود و با توجه به رای کمیته فنی، مورخ ۶/۶/۷۹ که به معاونت غذا ودارو دانشگاه تفویض اختیار گردیده، صادر می شود و در مواد خاص، در کمیته فنی مطرح و پس از تایید کمیته، صادر می گردد.

 

 

۲-         پروانه بهره برداری:‌ پروانه بهره برداری، پس از صدور پروانه تاسیس، یا بطور همزمان و در صورت داشتن شرایط ضوابط مربوطه از نظر امکانات، ماشین آلات و تجهیزات و ارسال فرم بهره برداری و نیز تائید شرایط فنی و بهداشتی موسسه، در معاونت غذا و دارو دانشگاه صادر میشود.

پروانه مسئول فنی: پروانه مسئول فنی، پس از بررسی و تطبیق مدارک تحصیلی با چارت تصویب شده و با توجه به رای مورخ ۶/۶/۷۹ و ۱۷/۷/۷۹ کمیته فنی، که به مدیر کل اداره نظارت برمواد غذایی و بهداشتی تفویض اختیارشده، صادر میشود و در موارد خاص، در کمیته فنی مطرح و درصورت تائید صادر می گردد .

توضیح اینکه – پروانه های تاسیس، بهره برداری و مسئول فنی، دارای یک شماره می باشند.

نحوه صدور و تمدید پروانه ساخت:

۴- پروانه ساخت: پروانه ساخت موسسات مشمول قانون، پس از اخذ پروانه ها تاسیس، بهره برداری و مسئول فنی صادر میگردد. برای صدور پروانه ساخت موسسه بایستی از نظر فنی و بهداشتی، مورد تایید بوه و پس از مطابقت فرمول ساخت با استانداردها و ضوابط مربوط، پروانه ساخت صادر و از اولین سری تولید، نمونه برداری شده و پس از تایید آزمایشگاه، اجازه توزیع داده می شود

اعتبار پروانه های ساخت، در حال حاضر ۵ سال از تاریخ صدور می باشد. در پروانه ساخت، نام محصول، مشخصات بسته بندی، وزن خالص، مواد متشکله، نام و مشخصات تولید کننده و …. قید می گردد.

۴-۱- تمدید پروانه ساخت: کلیه مراحل تمدید پروانه ساخت، همانند صدور پروانه ساخت است، که در بند ۴ به آن اشاره شده است و برای تمدید پروانه ساخت، در صورتیکه فرمول مندرج در آن تفاوتی با فرمول قید شده در پروانه ساخت قبلی نداشته باشد دانشگاهها، می توانند راسا اقدام نمایند و چنانچه فرمول محصول، تغییر نماید. از طریق اداره کل نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی، اقدام می شود.

۴-۲- تغییر فرمول مندرج در پروانه ساخت: در مورد محصولاتی که تغییر فرمول داشته باشند کلیه مراحل مندرج در بند ۴ لازم الاجرا است .

۴-۳-تغییر اوزان و تغییر نام محصول: متقاضیانی که قصد تغییر در اوزان یک محصول را دارند، بایستی مراتب را به اداره کل نظارت یا ادارات نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی استانها، اعلام و مجوز دریافت نمایند. برای تغییر نام محصول، ارائه تصدیق ثبت نام جدید، اصل پروانه ساخت قبلی و فیش بانکی، برابر تصویب نامه هیات وزیران، الزامی است.

۴-۴- نحوه ارسال مدارک: به منظور تسریع در امر صدور پروانه های یاد شده و درصورت آمادگی، موسسه مربوطه می تواند، مدارک مربوط به تاسیس، بهره برداری، مسئول فنی و ساخت را، همزمان تکمیل و از طریق اداره نظارت مربوطه به اداره کل نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی ارسال دارند، در غیر این صورت، پس از آمادگی در هر مرحله، درخواست صدور همان پروانه را بنماید.

۵-   نحوه صدور مجوز چاپ برچسب: مجوز چاپ برچسب، برای محصولات مشمول قانون، که دارای پروانه ساخت معتبر بوده و از نظر فنی و بهداشتی نیز مورد تائید باشند، صادر می گردد. برابر ماده ۱۱ قانون مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی م برچسبهای محصولات مشمول قانون مذکور، بایستی دارای مشخصات زیر، به زبان فارسی و خوانا باشند:‌

۱- نام و آدرس موسسه سازنده

۲- نام محصول

۳- مواد متشکله

۴- شماره پروانه ساخت از وزارت بهداشت

۵- سری ساخت

۶- تاریخ ساخت و تاریخ انقضاء مصرف

۷- جمله ساخت ایران روی برچسب، درج شده باشد.

۸- وزن خالص . بدیهی است، در مواردی که مجوز برچسب صادراتی داده می شود این مطلب می تواند به زبان غیر فارسی نیز روی محصول، درج شود، مشروط به آن که، منحصرا برای صادرات باشد.

نحوه صدور گواهی بهداشت، برای صادرات مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی:

جهت صدور گواهی بهداشت، برای محموله های مواد غذایی و بهداشتی به دو صورت زیر، اقدام می گردد:‌

۱-           موسساتی که دارای پروانه های ساخت بهداشتی، بالاخص پروانه ساخت معتبر باشند، باستناد پروانه ساخت، گواهی بهداشت، صادر می شود. گاهی بنا به تشخیص کارشناسی و در صورت لزوم، از محموله صادراتی نمونه برداری و پس از تائید آزمایشگاه، اقدام به صدور گواهی بهداشت می شود.

۲-         در مورد موسساتی که به صورت سنتی، مشغول به کار هستند و دارای کد بهداشتی بوده و فاقد پروانه های بهداشتی می باشند، پس از بازدید از محموله صادراتی و درصورت لزوم نمونه برداری و پس از تایید آزمایشگاه، گواهی بهداشت صادر خواهد شد.

منبع : سایت بهداشت محیط ایران

The aim of developing this collection presents the criteria, rules and regulations related to health permit (founded, responsible for the technical, operational, construction) and opening licenses and clearance of imported goods in order to inform applicants and learn more about them in the preparation of the necessary documents and accelerate More on doing as well as administrative procedures in all medical universities across the country unite them. It may be useful for colleagues and all clients and applicants.
Definitions: Health license to permit the establishment, responsible for technical, operation and construction, as well as authorization, clearance and export of goods falling under the food, beverage, cosmetic, shed.
(۱) Distribution supplier that is licensed to operate after the issuance of industrial licenses or identification certificate or license or jihad industrial activity of the Ministry of Industry and principles and relevant regulations, which have already been coordinated by the Department of Food Vdarvdanshgah, exported.
۲٫ The license Technical Officer: Technical Officer is a person who has the necessary qualifications for the control and monitoring of production, in workshops and factories, with qualifications at least, not BSc. Institutions subject to the law at the time of license, must have been approved by the Food and Drug Department is responsible for technical college, technical responsibility to obtain licenses to have.
۳ – operating license for the plant, if the terms and conditions, in terms of equipment and facilities and the establishment responsible for the technical license, will be issued.
۴٫ license: a license to a license called the formula approved by the Division of Food and Health at the time indicated and are issued a license for the establishment, responsible for the technical operation has been issued.
۵٫ The import license: a license to import and export in accordance with the Ministry of Commerce and the completion of the relevant documents, by the Division of Food and Health, or offices as required, after the necessary legal steps and search , issued in a preliminary agreement for the item to our country.
۶٫ Authorization clearance permit after the arrival of goods to customs and after approval of the use and legal procedures, the relevant regulations, is issued.
Documents required for licensing the establishment and operation:
۱٫ A written request to the Office of the Food and Health
۲٫ The front and back image of the original operating license is valid or offices or in the Ministry of Industry, the Ministry of Jihad.
۳٫ Complete and submit the form established (by the Administration, delivered to the applicant. In addition, all pages of the form, once completed, must be approved by the Food and Health Administration, and the university’s seal.)
(۴) the complete location (by drawing a sketch)
۵٫ Provide sketch map of the area of ​​all parts (theater production, packing, storage of raw materials, storage products, laboratory, health service workers, etc.). Passenger should be in place by the relevant experts to review and, if approved, Tooling and signed.
۶٫ evidence of registration (if the institution is now) and providing the official gazette,
۷٫ Any change of name, change location, change the type of production, etc. is required in the permit issued by the Department of Industry or Agriculture correction and image back on the principle of the license will be offered.
۸٫ The image confirmation EPA (except in the restaurant), in some cases due to the type of product that will have adverse effects on the environment.
۹٫ provide health certificates for water and sewage systems, and other relevant cases according to the type of product and if needed.
۱۰٫ Visit the Institute to complete a form that can be synchronized operation with passenger check referred to in paragraph 5.
۱۱٫ The implementation of the minimum standards of health associated with each type of product.
۱۲٫ Confirmation of the expert or experts visitor side, also head of copies to seal the Administration is responsible.
۱۳٫ In case of modification or change lanes establishment and operation licenses, the relevant documents to the provisions of the first, second, third, fifth and also permits the establishment and operation, it is essential to reform.
Licensing is responsible for technical documents:
A – Documents delivered by the Institute:
۱٫ Picture Card or permanent exemption from military service
۲٫ All pages image ID, a copy
۳٫ Image qualifications (offering courses and credits in the Bachelor or higher if needed)
۴ – five photographs of 4×6.
۵٫ The subjects of human resources, should be exempted from the plan or certificate of Brgzrandn plan of the Department of staffing, provide. (Graduates from 58 years onwards are subject to the plan.)
۶٫ Confirmation of academic values ​​issued by the university, the alumni abroad, the approval of the Ministry of Science, Research and Technology, the free university graduates, approval of the Central Organization of Iranian Revolutionary Guards in the street is not essential ninth.
۷٫ For graduates of teaching, in case of obtaining the prior approval of the Office of retirement or provide a final judgment is required.
۸٫ Presentation of licenses and the resignation of the previous chief of their firm, about the institutions responsible for their technical, is required.
۹٫ During an internship in the industry by the technical certificate is mandatory.
۱۰٫ The above documents must be written including the relevant institution, the department concerned and the monitoring of food products, the Technical Director will introduce.
Note – In the case of paragraph 8, if eligible, formerly Technical Officer and resigned within a month and be introduced by another institution, clearances write verification is not necessary education and transcripts.
B – evidence that the subordinate offices, medical universities across the country, after approval, and compliance with the Technical chart, will be completed:
۱٫ Obtain all the documents referred to in paragraph (a) above. 2. Delivery forms to the Technical
۲٫۱ leaves by a Technical Officer and Investor Institute (confirmation signed by the Home Office official documents) 2.2 employment contract between the company and responsible for the technical and questionnaires Technical Officer Note: All the above documents, must be responsible Food and Health Administration approved the university’s seal.
Documents required for the issuing and renewal of license:
۱٫ Having permit the establishment and operation licenses Technical Officer
۲٫ Complete the application form and providing Licensing building (completed and signed by the Technical Officer)
۳٫ The presentation of the material contained on the form tag
۴٫ Registration Verification provide the final product
۵٫ Provide the bank receipt for the license, according to a Council of Ministers approved the terms of the agreement.
۶٫ Regarding the extension of construction permits providing original construction license, previous and the provisions of paragraph 1, 2, 3 and 4 is required.
Documents required for licensing imports of raw materials for food, beverage, cosmetic:
In order to enter goods subject to Article 16 of the Law on food, beverage, cosmetic, which, according to the Commerce Department’s import and export regulations, entry is permitted. The applicant to complete and provide the following documents:
۱٫ triplicate invoice (Prvfrvma) principle, including two leaf image.
۲٫ The securities registered in order Banzmam completed its first page a picture of leaves
۳٫ Analysis of proforma valid product includes full specifications of the physical, chemical and, if necessary, the microbial profile
۴ prototype, if necessary
۵٫ If you have a history of importing goods with the same details (manufacturer and product analysis), image invoice history, is attached (currently 2 years experience is acceptable) if goods (oil, paint, additives and preservatives) specific production unit is used in a picture should be patents, the name of the above listed products are also provided.
After analysis and compliance with national standards or external authoritative sources such as the WHO and BP.USP etc., permission will be issued.
Documents required for license clearance of raw materials for food, beverage, cosmetic:
Registration for the issuance of a license, the applicant must complete the following documents to the Division of Food and subsidiaries provide health and regulatory agencies:
۱٫ The factor of the product (including a leaf image)
۲٫ The second version of the applicant (second version approved proforma entry)
۳٫ The health certificate and the relevant consumption factor, which has been approved by the competent authorities of the country of origin and sanitary and endorsed by the Islamic Republic of Iran.
۴٫ The principle of analysis, including a leaf image after examining the documents and control all specifications, input Customs and sent to Nmvyh operation with leaf analysis confirmed the food and drug control laboratories, write to match the sample with relevant analysis, consumer license to be issued.
Customer Login processed food products, cosmetics:
Required Documents:
A – offer securities registered in order to – provide the formulation, with Nalyzkala, the stamp and signature of the manufacturer, has Zyrbashd content:
۱٫ issued with the new date and contains all the scientific information required.
۲٫ Insert the type and standard number used in the production of goods
(B) Original proforma (d) providing original health certificate signed by the producer and the consumer in the country of origin, with the approval of the Embassy of the Islamic Republic, when registering with the following characteristics:
۱٫ Invoice number and date 2. name and full product with batch number
(C) any importation of goods, has the following characteristics is in Persian:
Date of manufacture and expiry, batch, formulation, production country and, if necessary, use the command.
Note: If the imported goods, Iran has a national standard should be the product formulation, at least in accordance with national standards and, in certain cases, for imported goods, the national standard has been developed, it is necessary to complete and accurate information, by the importer , offer and issue the relevant scientific committee review and decision.
How health permits:
۱٫ The license supplier is subject to license institutions, based on industrial patents issued by the Ministry of Industry and Agriculture and the original image with Sayrmdark it was previously announced, the assistance sent by According to the vote of the Technical Committee, dated 06/06/79 that the Food and Drug Department has authority University, issued in special materials, the Technical Committee discussed and approved after the committee issued.
۲٫ operating license: licensing, licensing founded after or simultaneously with the relevant regulations and have the facilities, equipment and operation and confirmed form of technical and medical institutions in University Department of Food and Drug Administration issued.
Propeller Technical Officer: Butterfly Technical Director, after review and matching qualifications with respect to the rate chart approved by dated 06/06/79 and 07/17/79 Technical Committee, the Director General of the Food and Health Administration Delegation Brmvad Akhtyarshdh, issued in special cases, discussed in the Technical Committee and, if approval is issued.
Note that – permits the establishment, operation and technical supervisor, has a number are.
The issuing and renewal of license:
۴٫ license: license Institutions Act, after obtaining a license for the establishment, operation and technical supervisor issued. For issuance of building permit must be technically and Health Institute, approved Buh and after the match formulas with the standards and regulations relevant license issued from the first series, sampled and confirmed after the laboratory, the permission to distribute given
Credits construction permits, is now 5 years from date of issue. In the production license, the product name, specifications and packaging, weight, ingredients, name and manufacturer and so on. Is indicating.
۴٫۱ Extended License: All extend the license, such as the issuance of building permit, which is referred to in paragraph 4 and to renew the license, if it is different from the formula in the formula set forth in the license agreement prior universities are not able to act for themselves, and if the product formula, change. Through the Division of Food and Health, is action.
۴٫۲ change the formula set forth in the license about all the products that have changed the formula in paragraph 4 will be binding.
۴٫۳ weight change and change the name of the product: Applicants who intend to change the weights of a product, they must notify the Department of supervision or monitoring of food and provincial health departments, and with their permission. To change the name of the product, offer new registration confirmation, the previous license and bank receipt, the adoption of a Council of Ministers is required.
۴٫۴ How to submit documents to expedite the licensing of these and when ready, the facility can be, documents relating to the establishment, operation, technical supervisor and construction, completion and at the same time through the respective Supervisory Authority Division of Food and Health are sent, otherwise, they are ready at any stage, to ask for the issuance of the license.
۵٫ How to permit printing: printing license for the products subject to the law, that has a valid building permit and approved the technical and health are exported. Against Article 11 of the food, beverage, cosmetic labels of the products subject to the law, must have the following characteristics, and legible in Farsi:
۱٫ Name and address of manufacturer
۲٫ Product Name
۳٫ Composition
۴٫ The number of building permit from the Ministry of Health
۵٫ Series Production
۶٫ The date of manufacture and expiry date
۷٫ including the construction of the label, is inserted.
۸٫ Net weight. Obviously, in cases where export license tag given it can be non-Persian languages ​​in the product insert, provided that, solely for export.
How health certificate for the export of food, beverage, cosmetic:
Certification for health, for food and medical shipments to the following two measures are:
۱٫ health institutions licensed by manufacturing, particularly patents are valid, cited to license, health certificate will be issued. Sometimes, according to expert diagnosis and, if necessary, sampling and after laboratory confirmation of export cargo, is to issue health certificates.
۲٫ In the case of institutions that traditionally work with health code and have no health permit, after visiting the consignment for export and, if necessary, sampling and approved laboratories, health certificate will be issued.
Source: Environmental Health

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *