بایگانی دسته بندی ها: امکان سنجی

تعریف کلی درباره امکان سنجی و مراحل اجرای پروژه

تفاوت ميان مطالعات امکان سنجي براي سرمايه گذاري و مطالعات امکان سنجي با هدف دريافت تسهيلات از سيستم بانکي

ميان مطالعات امکان سنجي براي سرمايه گذاري و مطالعات امکان سنجي با هدف دريافت تسهيلات از سيستم بانکي بايد تفاوت قائل شد. در صورت پذيرش اين تفاوت، آنگاه مي توان چنين گفت که اگر نتيجه حاصل از مطالعات امکان سنجي براي دريافت تسهيلات از سيستم بانکي منفي بود، لزوما به معناي توجيه ناپذير بودن طرح نخواهد بود. اين ادعا از آنجا نشات مي گيرد که تقاضاي دريافت تسهيلات از بانک يا هر سرمايه گذار ثانويه غير از مجموعه شرکاي اوليه در پروژه، نوعي پيشنهاد شراکت به آنهاست و در اين حالت بايد ريسک مترتب بر چنين شراکتي نيز در محاسبات و مطالعات امکان سنجي لحاظ شود. ادامه خواندن تفاوت ميان مطالعات امکان سنجي براي سرمايه گذاري و مطالعات امکان سنجي با هدف دريافت تسهيلات از سيستم بانکي

سرفصل های مطالعات امکان سنجي

بخش اقتصادي

اطلاعات مربوط به مکان پروژه، دستيابي به نيروي انساني متخصص يا ساده، امکانات عمومي مورد نياز مانند آب، برق و انرژي، راه هاي دسترسي به محل اجراي پروژه و تاثيرات اقتصادي اجراي پروژه در سطوح منطقه اي، ملي و بين المللي در اين بخش مورد بررسي قرار مي گيرد. ادامه خواندن سرفصل های مطالعات امکان سنجي

محتواي امکان سنجي

آنچه تحت عنوان گزارش مطالعات تهيه مي شود بايد به شکلي جامع، دربرگيرنده کليه جوانب و عوامل موثر بر پروژه يا موقعيت سرمايه گذاري باشد. براي نيل به اين هدف، يک گزارش مطالعات امکان سنجي، حداقل در برگيرنده سرفصل هاي کلي زير خواهد بود :

بخش اقتصادي، بخش بازار ، بخش فني ، بخش مالي ، بخش مديريت ادامه خواندن محتواي امکان سنجي

سر فصل های مطالعات امکان سنجی به شرح زیر می باشد

الف)سابقه و تاریخچه طرح

ب)بازار و ظرفیت کارخانه

ج)مواد اولیه و نهاده های مورد نیاز

د)موقعیت و محل کارخانه ادامه خواندن سر فصل های مطالعات امکان سنجی به شرح زیر می باشد

رویکرد گروه صنعتی آفاق در تدوین سر فصل های مطالعات امکان سنجی

رویکرد گروه صنعتی آفاق در تدوین این مطالعات استفاده از آخرین تکنیکهای علمی و همچنین شرایط محیطی اقتصاد ایران و ظرفیت صنعتی ایران می باشد. لذا در این مطالعات علاوه بر رویکردهای شناخته شده علمی از دانش تجربی مؤسسه و واقعیتهای اقتصادی نیز استفاده می گردد تا تمامی ابعاد بازاری و اقتصادی طرحها مشخص گردد. ادامه خواندن رویکرد گروه صنعتی آفاق در تدوین سر فصل های مطالعات امکان سنجی

گزارش امکان سنجی

در متن اين گزارش، بايد از جمله به موارد زير پرداخته شود:

 • امکانات بالقوه سازمان
 • ريسک‌ها، خطرات و احتمال آنها
 • اولويت‌ها در سازمان
 • محدوده کاربرد
 • جنبه‌هاى تجارى – اقتصادي
 • زمينه‌هاى رقابت
 • اهميت پروژه يا توليد براى سازمان
 • اقدامات اوليه لازم
 • طرح پيشنهادى براى اجراء
 • اقدامات لازم در طول مدت انجام کار
 • نيروى انسانى لازم
 • امکانات و تجهيزات لازم
 • دوره حيات پروژه يا توليد
 • طرح زمان‌بندى اجراء با توجه به اولويت‌ها
 • هزينه اجراء
 • In the context of this report, including the following must be addressed:

  The potential
  Risks, hazards and their likely
  Priorities in the organization
  Application range
  Commercial aspects economic
  Competition grounds
  The importance of the project or the organization
  Initial actions
  Project proposals for implementation
  Measures during work
  Manpower
  Facilities and equipment
  Project life cycle or production
  Project implementation schedule according to priorities
  Cost Performance

 

مراحل امکان سنجی

اول) بررسی تقاضا، تعیین حوزه ی عملکرد یا محدوده ی پروژه، شناخت سیستم موجود، شناخت نیاز ها و مشکلات.

دوم) بررسی و تحلیل اهداف سیستم جدید. معمولاً بر اساس اولویت و تقدم اجرایی طبقه بندی می شوند. پس برای هر هدف افراد و واحدهای ذینفع مشخص می گردند.

سوم) تعیین موجودیت های خارجی در ارتباط مستقیم با سیستم. در این مرحله باید دیاگرام متن که شاخص حوزه ی عملکرد سیستم است را مشخص کرد.

چهارم) تعیین عوامل محدودکننده ی اجرای پروژه. به عبارت دیگر میزان ریسک در موفقیت پروژه مشخص می شود.

پنجم) تعیین دقیق محدوده ی پروژه. نیازها را مشخص کرده و به تایید مشتری رساند.

ششم) ارانه راه حل.

هفتم) بررسی اقتصادی پروژه. هزینه های سخت افزاری، نرم افزاری، افراد، مکان و زمان

I) review the application to determine the scope of the performance or the scope of the project, identification of the existing system, identify needs and problems.

Ii) analysis of the objectives of the new system. Usually classified based on priority implementation. So for each target individuals and entities concerned are identified.

Iii) determine foreign entities in direct contact with the system. At this stage it is a system diagram of text that specifies the index field.

Iv) determining the limiting factors of the project. In other words, the risk the success of the project.

V) to determine the exact scope of the project. Specific requirements and verifies its customers.

Vi) to present solutions.

Vii) economic analysis of the project. The cost of hardware, software, people, places and time.

 

 

امکان سنجی زمان بندی

در صورتی که زمان تکمیل پروژه بیش از حد طولانی شود،قبل از اینکه مفید باشد ممکن است دچار شکست شود.معمولا این به این معنی است که تخمین بزنیم که توسعه یک سیستم چقدر طول می کشد و آیا می توان آن را در یک بازه زمانی و با استفاده از برخی از روش ها مانند دوره بازگشت (payback period) تکمیل نمود.امکان سنجی زمان بندی مقیاسی است برای این که زمان بندی یک پروژه تا چه حد منطقی است.با داشتن توان فنی موجود،آیا موعدهای پروژه منطقی هستند؟برخی از پروژه ها با موعدهای مشخص شروع می شوند و شما باید تعیین کنید که این موعدها آیا اجباری هستند یا تنها زمان های مطلوب می باشند. ادامه خواندن امکان سنجی زمان بندی

امکان سنجی فنی

ارزیابی امکان سنجی فنی بر روی به دست آوردن یک درک از منابع فنی موجود در سازمان و امکان استفاده از آن ها در زمان نیاز در سیستم پیشنهادی تمرکز دارد و یک ارزیابی از سخت افزار و نرم افزار موجود و این که تا چه حد با سیستم پیشنهادی همخوانی دارند را فراهم می کند.

امکان سنجی اقتصادی

هدف بررسی امکان سنجی اقتصادی،تعیین مزایای مثبت اقتصادی برای سازمانی است که سیستم پیشنهادی برای آن فراهم می شود و شامل اندازه گیری و شناسایی تمام مزایای مورد انتظار می شود.این ارزیابی معمولا دارای یک تحلیل هزینه/سود می شود.

To evaluate the economic feasibility, determine the positive economic benefits to an organization that the proposed system provides for it and includes measurements and identify all the expected benefits. This assessment usually has a cost / benefit analysis will be.

امکان سنجی عملیاتی

امکان سنجی عملیاتی، مقیاسی از این است که یک سیستم پیشنهادی چطور مسایل را حل می کند، از فرصت های شناسایی شده در تعریف اسکوپ بهره می برد و چقدر الزامات شناسایی شده در فاز تحلیل الزامات توسعه سیستم را براورده می کند. ارزیابی امکان سنجی عملیاتی بر میزان مناسب بودن پروژه های توسعه ای پیشنهادی برای محیط کسب وکار موجود و اهداف، با توجه به توسعه زمان بندی،تاریخ تحویل،فرهنگ همکاری و فرآیندهای موجود کسب وکار تمرکز دارد. ادامه خواندن امکان سنجی عملیاتی

امکان سنجی قانونی(legal feasibility)

تعیین می کند که آیا سیستم پیشنهادی با الزامات قانونی تناقضی نداشته باشد، مثلا یک سیستم پردازش داده باید با قوانین حفاظت اطلاعات محلی همخوانی داشته باشد.

Determine whether the proposed system is not consistent with legal requirements, such as a data processing system must comply with local data protection laws.

مطالعات امکان-سنجی نهایی

مطالعات امكان سنجي نهايي (Feasibility Study)، پس از مرحله پيدايش طرح و تعریف چارچوب کلی آن از لحاظ مشخصات محصول، ظرفیت تولید و میزان سرمایه گذاری انجام مي شود. اين مطالعات بنا به نياز و درخواست کارفرما، در سطوح مختلفي از جزئيات پروژه مي تواند وارد شود. در اين مطالعات متناسب با ابعاد پروژه، عمدتا به موارد زير توجه مي شود:

۱- تعيين ساختگاه طرح

-aتعيين گزينه هاي ساختگاه طرح در محل انتخابي براي اجراي طرح

-bمقايسه و اولويت بندي گزينه هاي مختلف ساختگاه طرح و تهيه گزارش انتخاب ساختگاه

– ۲مطالعات مهندسي پايه و طراحي اوليه

-aبازنگري و تكميل اطلاعات و داده هاي اوليه مربوط به شرايط جوي ، زمين شناختي و آب شناختي ساختگاه، امكانات زيربنايي قابل دسترس براي طرح شامل منابع آب، منابع انرژي، منابع نيروي انساني، b-سيستم هاي حمل و نقل،‌ منابع تامين مواد خام، مواد اوليه و مصالح

-cمطالعات مهندسي پايه و طراحي مواد اوليه و فرآيند

d-جانمايي و آرايش واحدها، سيستم ها و تجهيزات طرح

e-طراحي مهندسي اوليه شامل مهندسي فرآيند، طراحي اوليه سيستم ها و تجهيزات مكانيكي، طراحي اوليه كارهاي لوله كشي، طراحي اوليه كارهاي ساختماني و زيربنايي، طراحي اوليه سيستم ها و تجهيزات برقي، طراحي اوليه سيستم هاي كنترل و ابزار دقيق

f-تهيه فهرست اقلام عمده كليه واحدها، سيستم ها و بخشهاي مختلف طرح شامل فهرست مصالح و مقادير آنها، تجهيزات و ماشين آلات و ابزار آلات مورد استفاده در كار.

۳-تعيين خط مشي اجرائي طرح

a-تعيين گزينه هاي تفكيك طرح به پرو‍ه هاي مستقل با فصل مشترك هاي مشخص با يكديگر

b-تعيين گزينه هاي تقسيم كار بين مشاوران، سازندگان و پيمانكاران

c-اولويت بندي گزينه هاي اجرايي با توجه به قابليت هاي اجرايي قابل دسترس، برنامه زمانبندي طرح و هزينه هاي طرح

۴-تهيه برنامه زمان بندي طرح به تفكيك پروژه ها براي فعاليت ها و خدمات مهندسي، تداركات، پشتيباني تداركات، كنترل كيفيت، ساخت (شامل عمليات ساخت و نصب)، مالي، تجهيز نيروي انساني براي دوره بهره برداري و راه اندازي

۵ – برآورد هزينه هاي سرمايه گذاري ارزي و ريالي طرح به تفكيك پروژه ها

۶- تهيه و ارائه گزارش مرحله امكان سنجي نهايي.

Final Feasibility Study (Feasibility Study), after the development of the project and define the overall framework in terms of product specifications, production capacity and the investments carried out. These studies are based on the employer’s needs and requests, at different levels of detail project can be entered. In these studies, according to the dimensions of the project, mainly due to the following:
۱٫ Determining the site plan
-a project site to determine the location of choice for project options
-b compare and prioritize different options and reporting project site selection Site
– ۲ basic engineering studies and preliminary design
-a revision and completion of primary data related to environmental conditions, geological and hydrological structure, available infrastructure for the project, including water, energy, human resource, b- transport systems, providing material raw, raw materials and materials
-c basic engineering studies and design, materials and process

d- layout and configuration of the units, systems and equipment design
e- initial engineering design includes process engineering, mechanical systems and equipment preliminary design, preliminary design work, plumbing, construction and infrastructure conceptual design, preliminary design systems and electrical equipment, basic design of control systems and instrumentation
f- inventory items all units, systems and parts of the plan, including the list and quantities of materials, equipment and machinery and tools used on the job.
۳٫ Policy-Making project
a- determine options for resolution independent design project together with specific interface
b- determine the options division of labor between consultants, builders and contractors.
c- prioritize the implementation options available with regard to functionality, schedule and cost of the project plan
۴-prepared schedule according to plan activities and service projects for engineering, procurement, logistics support, quality control, construction (including construction and installation), financial, human resource mobilization for the operation and commissioning
۵ – Estimated investment costs foreign exchange based design projects
۶٫ preparation and presentation of the final feasibility study stage.

مطالعات امکان سنجی شامل مباحث زیر است

امکان سنجی سیستمی

امکان سنجی حقوقی:بررسی اینکه انجام پروژه مورد نظر با الزامات قانونی مغایرتی نداشته باشد. به عنوان مثال، یک سیستم پردازش داده لازم است با سیاستهای حفاظت اطلاعات منطقه همخوانی داشته باشد. ادامه خواندن مطالعات امکان سنجی شامل مباحث زیر است

امکان سنجی چیست؟

امکان سنجی یا مطالعات امکان سنجی، ارزیابی و تجزیه و تحلیل پتانسل یک پروژه پیشنهادی است و بر اساس تحقیقات و مطالعاتی پایه ریزی شده است که روند تصمیم گیری را پشتیبانی کند.

Feasibility or feasibility studies, evaluation and analysis of a proposed project‘s potential based on clinical practice and research foundations that support the decision making process.