جواز تاسیس و انواع آن

همانگونه که از اسمش پیداست:

جواز تاسیس یعنی اجاره تاسیس و یا احداث که در موارد بسیاری و سازمان های بسیاری را شامل میشود.

جواز تاسیس تنها به وزارت صنعت و معدن وتجارت محدود نمی گردد ( وزارت جهاد کشاورزی )

جواز تاسیس میتواند در موارد ذیل صادر گردد:

جواز تاسیس برای احداث یک فروشگاه زنجیره ای

جواز تاسیس برای یک واحد فنی-مهندسی

جواز تاسیس برای ایجاد یک آموزشگاه فنی حرفه ای

جواز تاسیس برای احداث یک مجموعه گردشگری

جواز تاسیس برای احدا ث یک مجموعه ورزشی

جواز تاسیس برای احداث یک هتل با درجات و ستاره های مختلف

جواز تاسیس برای احداث یک واحد کشتارگاه صنعتی

جواز تاسیس برای احداث یک واحد بسته بندی مواد غذائی

جواز تاسیس برای انواع واحد های تولیدی صنعتی و کشاورزی و دامپروری و شیلات و آبزیان

جواز تاسیس برای احداث آزاد راه

جواز تاسیس برای احداث فرودگاه و ترمینال

http://www.taksafir.com

 

به خواندن ادامه دهید

صدور جواز فنی مهندسی

شرکت های که خدمات مهندسی یا خدمات تحقیق و توسعه انجام می دهند می توانند از سازمان صنعت معدن تجارت مجوز کسب کنند

شرایط متقاضيان جواز واحد فني مهندسي:

اشخاص حقيقي ( مهندسان ، مشاوران ، مخترعان ، مبتكران ، صنعت گران با تجربه و …) وشرکت های حقوقی از طريق ارسال درخواست كتبي يا الکترونيکي خود و ضميمه نمودن مدارك مورد نياز مي توانند جهت اخذ جواز فني مهندسي در يكي از زمينه هاي تخصصي اعلام شده اقدام نمايند.در صورت كامل بودن مدارك و تطبيق با شرايط و ضوابط مندرج دردستورالعمل ، جواز واحد فني مهندسي صادر خواهد شد.

مبناي ارزيابي و تعيين صلاحيت، جهت اخذ جواز تاسيس واحد فني مهندسي حداقل شرايط لازم بر اساس معيارهاي زير مي باشد

الف ـ داشتن فعاليت در پروژه هاي صنعتي و معدني :طراحي، مشاوره، اجراء

ب ـ شركت در دوره هاي آموزشي تخصصي كوتاه مدت و بلند مدت مرتبط با زمينه تخصصي مورد تقاضا

ج- عضويت در مجامع و تشكل هاي علمي و مهندسي

اعتبار جواز فني مهندسي از تاريخ صدور به مدت يكسال مي باشد .

متقاضيان تاسيس واحد فني مهندسي بايد حداقل داراي مدرك كارشناسي در رشته هاي مرتبط با زمينه تخصصي انتخابي از دانشگاه هاي معتبر داخلي و خارجي با سوابق تجربي مناسب در زمينه فعاليت مورد نظر باشند.در مورد شخصيت هاي حقوقي مدارک تحصيلي اعضاي اصلي هيات مديره ملاک بررسي خواهد بود
گروه صنعتی آفاق شما را یاری می کند که سریع تر مجوز فنی مهندسی را اخذ کنید

 

مدارك مورد نياز جهت صدور جواز تاسيس واحد فني مهندسي شخصيت حقوقي

۱-   فرم درخواست صدور جواز تاسيس واحد فني مهندسي۲-   پرسشنامه صدور جواز تاسيس واحد فني مهندسي

۳-   اساسنامه شركت

۴-   آگهي تاسيس

۵-   روزنامه رسمي آخرين تغييرات شركت

۶-    اظهارنامه ثبت شركت

۷-   فتوكپي شناسنامه ( اعضاي هيئت مديره )

۸-   فتوكپي كارت ملي ( اعضاي هيئت مديره )

۹-   فتوكپي آخرين مدرك تحصيلي ( اعضاي هيئت مديره )

۱۰-  گواهينامه دوره هاي آموزشي مرتبط ( اعضاي هيئت مديره )

۱۱-  گواهي عضويت در انجمن هاي علمي و فني مهندسي

۱۲- سوابق فعاليت در پروژه هاي صنعتي و معدني ( طراحي ، مشاوره و اجرا )

۱۳-عضویت در انجمن مشاوران فنی و مهندسی استان

۱۴- فیش واریزی به حساب خزانه کل در بانک ملی به شماره ۳۲/۳۱۰ به مبلغ ۱۰۰۰۰ تومان

۱٫ The establishment of a single license application engineering

۲٫ Inventory establish licensing Engineering

۳٫ Articles of Association

۴٫ Advertising Founded

۵٫ Official Gazette recent changes to company

۶٫ Application for registration of the company

۷٫ photocopy of birth certificate (board members)

۸٫ photocopy of national ID card (board members)

۹٫ photocopy of the last degree (board members)

۱۰ certificates related training courses (board members)

۱۱٫ certificate of membership in a scientific and engineering

۱۲٫ Experience in industrial projects and mining activities (design, consulting and implementation)

۱۳-member Technical Advisory Board Province

۱۴٫ The deposit receipt to the treasury account of the National Bank No. 32/310 to Rs 10,000

به خواندن ادامه دهید

مدارك مورد نياز جهت صدور جواز تاسيس واحد فني مهندسي شخصيت حقيقي

 • فرم درخواست صدور جواز تاسيس واحد فني مهندسي
 • پرسشنامه صدور جواز تاسيس واحد فني مهندسي
 • فتوكپي شناسنامه
 • فتوكپي كارت ملي
 • فتوكپي مدرك تحصيلي
 • سوابق فعاليت در پروژه هاي صنعتي و معدني مرتبط ( طراحي ، مشاوره و اجرا )
 • گواهينامه دوره هاي آموزشي كوتاه مدت و بلندمدت مرتبط با زمينه تخصصي
 • گواهي عضويت در انجمن هاي علمي و فني مهندسي
 • عضویت در انجمن مشاوران فنی و مهندسی استان
 •  فیش واریزی به حساب خزانه کل در بانک ملی به شماره ۳۲/۳۱۰ به مبلغ ۱۰۰۰۰ تومان

  Establish licensing application engineering
  Inventory establish licensing Engineering
  Photocopy of birth certificate
  Photocopy of national ID card
  Photocopy of degree
  Experience in industrial projects and mining-related activities (design, consulting and implementation)
  Short and long term certificate courses related to the field of specialization
  Proof of membership in a scientific and engineering
  Member of Technical Advisors Region
  Treasury deposit receipt to the account of the National Bank No. 32/310 to Rs 10,000

مدارك موردنيازجهت دریافت جوازتاسیس فنی مهندسی

 1. فرم درخواست
 2. تصوير مدرك تحصيلي متقاضي يا متقاضيان (در صورتيكه متقاضي شخصيت حقوقي باشد تصوير مدارك تحصيلي اعضاي هيت مديره لازم است.)
 3. تصوير شناسنامه و تصويركارت پايان خدمت (ويژه آقايان)
 4. E-mail (نشاني پست الكترونيك )
 5. نشاني كامل فرد متقاضي و يا محل دفتر كه در آگهي تاسيس شركت ثبت شده است (كد پستي ۱۰ رقمي الزامي است )

به خواندن ادامه دهید

مراحل و شرح اقدامات جهت دریافت جوازفنی مهندسی

مراحل و شرح اقدامات جهت دریافت جوازفنی مهندسی :

 1. تكميل فرم درخواست -تكميل مدارك توسط متقاضي و ارائه به سازمان جهت بررسي
 2. بررسي مدارك ارائه شده توسط كارشناسان اداره آموزش وفنآوري سازمان
 3. درصورتيكه مدارك ارائه شده با شرايط‌‌مندرج در دستورالعمل و شرايط و ضوابط موجود مطابقت داشته باشدجواز تاسيس واحدفني و مهندسي توسط سازمان صادر خواهد شد (درغيراين صورت مدارك براي رفع نواقص به متقاضي ارجاع داده مي شود.)
 4. صدور جواز فني و مهندسي
 5. Steps and proceedings to permit engineering: -Tkmyl application form and provide evidence by the applicant organization to examine the evidence to determine if the evidence presented by the experts of the Department of Education and Technology Organization with the instructions Customer Shraytmndrj the match Bashdjvaz Vahdfny and engineering will be established by the issuing agency (otherwise the documents referred to the applicant for deficiencies.) licensing Engineering