بایگانی دسته بندی ها: پروانه بهره برداری بهداشت

صدور پروانه بهره برداری از وزارت بهداشت

پروانه بهداشتی محصولاتی هستند که مشمول قانون مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی بهداشتی است و شامل :

  • پروانه تاسیس بهداشت
  • مسئول فنی بهداشت

ادامه خواندن صدور پروانه بهره برداری از وزارت بهداشت