گواهي تحقيق و توسعه ومراحل صدورآن چگونه است ؟

Rate this post

مدركي است كه پس از بررسي كارشناسي و در صورت احراز شرايط از سوي سازمان صنايع و معادن استان صادر مي گردد و مدت اعتبار ان دوسال است .

الف- ارسال درخواست كتبي توسط واحد توليدي به سازمان صنايع و معادن استان و تكميل فرمهاي مربوطه .

ب- بررسي مدارك توسط كارشناسان سازمان صنايع و معادن .

ج- بازديد از بخشهاي تحقيق و توسعه واحد توليدي توسط كارشناس سازمان .

د- گذراندن دوره مديريت تحقيق و توسعه واحدهاي توليدي توسط مسئول مركز تحقيق و توسعه ، برگزار شده توسط سازمان صنايع و معادن استان و يا مركز آموزش و تحقيقات صنعتي ايران .

و- صدور گواهي تحقيق و توسعه و ارائه به متقاضي .

Is proof that after expert review and the requirements of the Department of Industries and Mines issued and is valid for two years.

(A) a written request by the Department of Industries and Mines production and complete the corresponding form.

(B) examine the documents by experts of Industries and Mines Organization.

(C) R & D unit visits by experts.

D course of research and development units by the Center for Research and Development, organized by the Industries and Mines and the Centre for Education and Industrial Research of Iran.

(F) research and development and provide certification to the applicant.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *