محتواي امکان سنجي

Rate this post

آنچه تحت عنوان گزارش مطالعات تهيه مي شود بايد به شکلي جامع، دربرگيرنده کليه جوانب و عوامل موثر بر پروژه يا موقعيت سرمايه گذاري باشد. براي نيل به اين هدف، يک گزارش مطالعات امکان سنجي، حداقل در برگيرنده سرفصل هاي کلي زير خواهد بود :

بخش اقتصادي، بخش بازار ، بخش فني ، بخش مالي ، بخش مديريت

What‘s report prepared studies must be comprehensive, covering all aspects and factors affecting the project or the investment position. For this purpose, a feasibility study report, at least include the following general topics:

Economic sector, the market, the technical, financial, management

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *