ضوابط ورود کالاهای فرآیند شده غذایی، آرایشی و بهداشتی

Rate this post

مدارک مورد نیاز:

الف – ارائه اوراق ثبت سفارش ب – ارائه اصل فرمولاسیون، با آنالیزکالا، به مهر و امضای تولید کننده، دارای مطالب زیر باشد:

۱- با تاریخ جدید صادر شده و حاوی کلیه اطلاعات علمی مورد نیاز باشد .

۲- درج نوع و شماره استاندارد بکار رفته در تولید کالا

ب- ارائه اصل پروفرم با امضای تولید کننده د- ارائه اصل گواهی بهداشت و قابلیت مصرف در کشور مبداء، با تائید سفارت جمهوری اسلامی، در هنگام ترخیص با مشخصات ذیل:

۱- شماره و تاریخ فاکتور ۲- نام و مشخصات کامل کالا به همراه شماره سری ساخت

ج- هر واحد از کالاهای واردات، دارای مشخصات زیر به فارسی باشد:

تاریخ تولید و انقضاء، سری ساخت، فرمولاسیون، کشور تولید کننده و درصورت لزوم، دستور مصرف .

تبصره:‌ در صورتیکه کالاهای وارداتی، درایران دارای استاندارد ملی باشد، باید فرمولاسیون کالا، حداقل منطبق با استاندارد ملی بوده و چنانچه در موارد خاص، برای کالای وارداتی، استاندارد ملی تدوین نشده باشد، لازم است اطلاعات کامل و دقیق، توسط وارد کننده، ارائه و موضوع در کمیته علمی مربوطه، بررسی و تصمیم گیری شود.

Required Documents:
A – offer securities registered in order to – provide the formulation, with Nalyzkala, stamped and signed by the manufacturer, has the following contents:
۱٫ The new date issued, containing all the scientific information required.
۲٫ Insert the type and standard number used in the production of goods
(B) Original proforma (d) submit the original health certificate signed by the producer and the consumer in the country of origin, with the approval of the Embassy of the Islamic Republic, when registering with the following characteristics:
۱٫ Invoice number and date 2. name and full product with batch numbers
(C) per unit of imported goods, has the following characteristics is in Persian:
Production and expiry date, batch, formulation, production country and, if necessary, order intake.
Note: If the imported goods, Iran has a national standard, should the product formulation, at least in accordance with the national standard, and if in certain cases, for imported goods, the national standard has been developed, it is necessary to complete and accurate information, by the importer , offer and issue the relevant scientific committee review and decision.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *