بخش های مختلف یک گزارش طرح توجیهی

Rate this post

بخش اول – مطالعات بازار: معادل واژه انگليسي Market Study بوده که جنبه هاي مختلف بازار محصولات و يا خدمات پيش بيني شده براي طرح از جمله عرضه، تقاضا، مصرف، بازار هدف و ساير موارد را مورد مطالعه و بررسي قرار مي دهد.

بخش دوم – توجيه پذيري فني: معادل واژه انگليسي Technical Feasibility مي باشد که در اين بخش ابعاد مختلف فني طرح از جمله دانش فني مورد استفاده، ظرفيت، محل اجرا، ماشين آلات و تجهيزات مورد نياز و ساختار اجرائي آن را مورد مطالعه قرار مي دهد.

بخش سوم – تجزيه و تحليل مالي: معادل واژه انگليسي Financial Analysis مي باشد که در آن شاخص هاي مختلف مالي و سودآوري طرح با استفاده از اطلاعات بخش هاي قبلي گزارش و براساس اصول و استانداردهاي اقتصاد مهندسي بدست آمده و مورد تجزيه و تحليل قرار مي گيرد و براساس آن شاخص ها در خصوص اجرا و يا عدم اجراي طرح تصميم گيري مي شود.

Part I – Market Research: Market Study equivalent English word that various aspects of market products or services envisaged for the project, including supply, demand, consumption, market and other cases studied and examined.
Part II – Technical justification: Technical Feasibility is equivalent English word that the technical aspects of the project including technical knowledge, the capacity, the implementation machinery and equipment required and it studied the executive structure .
Based on those indicators on the implementation or non-implementation of the decision.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *