مدارک لازم جهت صدور مجوز تاسیس چاپخانه در آذربایجان شرقی

Rate this post

۱٫عنوان :صدور مجوز تاسیس چاپخانه

۲٫هدف :صدور مجوز تاسیس چاپخانه

۳٫دامنه عملكرد:استان آذربایجان شرقی

۴٫تعاريف :

چاپخانه : کارگاهی است که در آن کارهای چاپی با انواع چاپ بر روی کاغذ و سایر اشیا صورت میگیرد

شرایط کلی

-حداقل داشتن مدارک دیپلم

-داشتن صلاحیت

– تحصیلات لازم و آشنایی کافی با چاپ و لیتوگرافی به تشخیص وزارت ارشاد

-داشتن شرایط عمومی

-داشتن سابقه کار

۵٫مدت زمان انجام كار : ۳ ماه

۶٫مراحل و شرح اقدامات :

۱٫تکمیل مدارک وتکمیل فرم تقاضای عمومی ارائه آنهاتوسط متقاضی به اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی( واحد پاسخگو)

۲٫بررسی مدارک و درصورت تایید ، ارائه فرمهای استعلام به متقاضی برای پیگیری آنها

۳٫پیگیری و ارائه استعلامها به واحد پاسخگو توسط متقاضی

۴٫ارسال مدارک وفرمها به کارشناس مربوطه توسط واحد پاسخگو و درصورت تایید کارشناس صدور موافقت نامه برای متقاضی به مدت یک سال کار

۵٫امضای موافقت نامه توسط معاونت فرهنگی و اطلاع به متقاضی توسط واحد پاسخگو

۶٫صدور مجوز توسط کارشناس پس از آماده شدن مکان و وسایل چاپخانه برای متقاضی

۱٫nvan: licensing established printing

۲٫hdf: licensing established printing

۳٫damnh performance: East Azerbaijan Province

۴٫taryf:

Printing: a workshop in which print jobs to print on a variety of paper and other objects takes place

General conditions

At least the diplomas

-Dashtn Qualification

– Education and be familiar enough with the printing and lithography at the discretion of the Ministry of Culture

-Dashtn General Conditions

-Dashtn Work experience

۵٫mdt time: 3 months

۶٫mrahl and proceedings:

۱٫tkmyl documents and completion of the public offering application to the Department of Culture and Islamic Guidance Nhatvst applicant (single account)

۲٫brrsy documents and, if approved, provide the applicant to pursue their inquiry forms

۳٫pygyry and provide a single response to inquiries by the applicant

۴٫arsal expert evidence in the form of responsive and, if confirmed by expert approval to the applicant for one year

۵٫amzay Agreement by the Cultural Department and inform the applicant by the respondent unit

۶٫sdvr licensed by expert after preparing the press for the applicant’s premises and equipment

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *