مدارک لازم جهت صدور مجوز تاسیس چاپخانه

Rate this post

.تعاريف :

چاپخانه : کارگاهی است که در آن کارهای چاپی با انواع چاپ بر روی کاغذ و سایر اشیا صورت میگیرد

شرایط کلی

-حداقل داشتن مدارک دیپلم

-داشتن صلاحیت

– تحصیلات لازم و آشنایی کافی با چاپ و لیتوگرافی به تشخیص وزارت ارشاد

-داشتن شرایط عمومی

-داشتن سابقه کار

۵٫مدت زمان انجام كار : ۳ ماه

۶٫مراحل و شرح اقدامات :

۱٫تکمیل مدارک وتکمیل فرم تقاضای عمومی ارائه آنهاتوسط متقاضی به اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی( واحد پاسخگو)

۲٫بررسی مدارک و درصورت تایید ، ارائه فرمهای استعلام به متقاضی برای پیگیری آنها

۳٫پیگیری و ارائه استعلامها به واحد پاسخگو توسط متقاضی

۴٫ارسال مدارک وفرمها به کارشناس مربوطه توسط واحد پاسخگو و درصورت تایید کارشناس صدور موافقت نامه برای متقاضی به مدت یک سال کار

۵٫امضای موافقت نامه توسط معاونت فرهنگی و اطلاع به متقاضی توسط واحد پاسخگو

۶٫صدور مجوز توسط کارشناس پس از آماده شدن مکان و وسایل چاپخانه برای متقاضی

.tryf: Printers: the workshop where print jobs are done with a variety of printing on paper and other objects general conditions
At least having diplomas
-Dashtn Competence
– Education and be familiar with the printing and lithography at the discretion of the Ministry of Culture
-Dashtn General Conditions
-Dashtn Work experience
۵٫mdt time: 3 months
۶٫mrahl and explains: 1.tkmyl public documents and completion of the application form the applicant to the Department of Culture and Islamic Guidance Nhatvst (Response Unit) 2.brrsy documents and, if approved, provide forms and submit inquiries to the applicant to pursue their inquiries 3.pygyry response unit by the applicant 4.arsal to form the respective expert evidence unless confirmed by unit responsive and expert approval for the applicant to work for a year 5.amzay agreements by deputy culture and inform the applicant by 6.sdvr response unit authorization by the after preparing for the applicant’s expert and printing equipment

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *