مدارک لازم جهت صدور پروانه مسئول فنی

Rate this post

الف – مدارک تحویلی توسط موسسه:

۱- ارائه تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت دائم از نظام وظیفه

۲- تصویر کلیه صفحات شناسنامه، یک نسخه

۳- تصویر مدارک تحصیلی ( ارائه درسی و واحدهای گذرانده شده در دوره تحصیلی کارشناسی یا بالاتر در صورت نیاز)

۴ – پنج قطعه عکس ۴×۶ .

۵- مشمولین طرح نیروی انسانی، بایستی معافیت از طرح یا گواهی مبنی برگذراندن طرح مذکور را از اداره کل تامین نیروی انسانی، ارائه نمایند. ( فارغ التحصیلان از سال ۵۸ به بعد مشمول طرح می باشند. )

۶- ارائه تاییدیه ارزش تحصیلی صادره توسط دانشگاه مربوطه، در مورد فارغ التحصیلان خارج از کشور، تاییدیه وزارت علوم و تحقیقات و فناوری، در مورد دانش آموختگان دانشگاه آزاد، تاییدیه از سازمان مرکزی دانشگاه واقع در خیابان پاسداران، نیستان نهم ضروریست .

۷- برای فارغ التحصیلان رشته های دبیری، در صورت کسب موافقت قبلی این اداره کل یا ارائه حکم قطعی بازنشستگی الزامیست .

۸- ارائه اصل پروانه مسئول فنی قبلی و استعفای قطعی ایشان، درخصوص موسساتی که مسئول فنی آنها، تغییر می کند الزامیست .

۹- ارائه گواهی طی دوره کارآموزی در صنعت مربوطه توسط مسئول فنی الزامی میباشد.

۱۰- مدارک فوق بانضمام نامه کتبی می بایست از طرف موسسه مربوطه، به اداره نظارت بر مواد غذایی مربوطه ارسال و طی آن، مسئول فنی را معرفی نمایند.

تبصره – در مورد بند ۸، چنانچه فرد واجد شرایط، قبلا مسئول فنی بوده و طی مدت یک ماه استعفا داده و از سوی موسسه دیگری معرفی می شود، گواهی عدم سوء پیشینه ارسال تاییدیه ارزش تحصیلی و ریز نمرات ضروری نمی باشد.

ب – مدارکی که توسط ادارات تابعه، در دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور، پس از تائید و مطابقت با چارت مسئولین فنی، تکمیل خواهد شد:

۱- اخذ کلیه مدارکی که در بند الف، اشاره شد.. ۲- تحویل فرمهای مربوط به مسئولین فنی

۲-۱- برگ سوگند نامه مسئول فنی و موسسه و سرمایه گذار ( دارای تائیدیه امضاء توسط دفتر خانه اسناد رسمی )‌ ۲-۲- قرارداد استخدامی بین کارخانه و مسئول فنی و برگ پرسشنامه مسئول فنی تبصره- کلیه مدارک فوق، باید توسط مسئول اداره نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی تائید شده و ممهور به مهر دانشگاه مربوط باشد.

A – Documents delivered by the Institute:
۱٫ Picture Card or permanent exemption from military service
Image 2. All pages birth certificate, a copy
Image 3 Degrees (offering bachelor’s or higher degree in curriculum and credits if needed)
۴ – five photographs of 4×6.
۵٫ The subjects of human resources, should be exempted from the plan or certificate of Brgzrandn project of the Department of staffing, provide. (Graduates from 58 years onwards are subject to the plan.)
۶٫ Confirmation issued by the university academic value, the graduates abroad, approved by Ministry of Science, Research and Technology, on the free university graduates, approval of the Central Organization of Iranian Revolutionary Guards in the street is not essential ninth.
۷٫ For graduates of a teacher in the Directorate General for prior consent or a warrant is required definitive retirement.
۸٫ Presentation of the previous permit and his definitive resignation, about the institutions responsible for the technical specifications will be changed as required.
۹٫ During the internship in the industry by the technical certificate is mandatory.
۱۰٫ The above documents must be written together with the relevant institution, to administer the appropriate monitoring of food products, in which to introduce Technical Officer.
Note – In the case of paragraph 8, if eligible, previously Technical Director and resigned within a month and be introduced by another institution, clearances mailing is not necessary education and transcripts.

B – evidence that the subordinate offices, medical universities across the country, after confirmation of compliance with the Technical chart, will be completed:
۱٫ Obtain all the documents in paragraph (a), noted .. 2. Delivery forms the technical officials
۲٫۱ leaves by a Technical Officer and Investor Institute (confirmation signed by the Home Office official documents) 2.2 employment contract between the factory and the technical director and responsible for the technical questionnaires Note: All the above documents, should be responsible food and Health administration confirmed the university seal.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *