مدارک لازم، جهت صدور مجوز ترخیص مواد اولیه غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی

Rate this post

جهت صدور مجوز ترخیص، متقاضی می بایست، مدارک زیر را تکمیل و به اداره کل نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی و یا ادارات نظارت تابعه ارائه نماید:

۱- فاکتور کالا ( بانضمام یک برگ تصویر آن )‌

۲- اصل نسخه دوم متقاضی (‌ نسخه دوم پروفرم تایید شده در مرحله ورود )‌

۳- اصل گواهی بهداشت و قابلیت مصرف مرتبط با فاکتور، که به تایید مقامات ذیصلاح بهداشتی کشور مبداء رسیده و ممهور به مهر سفارت جمهوری اسلامی ایران باشد.

۴- اصل برگ آنالیز، بانضمام یک برگ تصویر آن پس از بررسی مدارک و کنترل کلیه مشخصات، از گمرک ورودی اقدام به نموئه برداری گردیده و به همراه برگ آنالیز تایید شده، به آزمایشگاهای کنترل غذا و دارو، ارسال تا پس از مطابقت نمونه با آنالیز مربوطه، مجوز مصرف صادر شود.

Registration for the issuance of license, the applicant must complete the following documents to the Division of Food and subsidiaries provide health and regulatory agencies:

۱٫ The factor of the product (including a leaf image)

۲٫ The applicant is the second version (second version approved proforma entry)

۳٫ the health certificates and the related consumption factor, which has been approved by the competent authorities of the country of origin and sanitary seal Embassy of the Islamic Republic of Iran.

۴٫ The principle of analysis, including a leaf image after examining the documents and control all specifications, customs services and the associated input to Nmvyh of analysis approved by the food and drug control laboratories, send the sample after the match with relevant analysis, consumption license is issued.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *