مدارک مورد نیاز برای ارائه طرح توجیهی در اداره ثبت شرکت‎ها

Rate this post

مشخصات سوله طرح

تعداد کارمندان شرکت

کپی صورتجلسه‎ها‎ی شرکت

تعیین بانک پرداخت کننده وام

مجریان طرح و اطلاعات تحصیلی آنان

بیان روش کار ماشین آلات و دستگاه‎ها‎

قیمت ماشین آلات و دستگاه‎های موجود

مشخصات تاسیسات طرح که شامل انشعاب

ارائه قیمت فروش محصول بر حسب قیمت واحد

مشخصات زمین طرح‎ ‎شامل مساحت و بهای زمین

نام و مشخصات دستگاه‎ها‎ و ماشین آلات خط تولید

نام، سمت و تحصیلات هر یک از اعضاء هیات مدیره

ساختمانهای طرح شامل ساختمان اداری، برق و سالن تولید

مشخصات دفتر مرکزی و شعبات شرکت به همراه قیمت آنها

بیان نام مواد اولیه تولیدی و ظرفیت تولید برای هر شیفت کاری

کپی شناسنامه، کارت ملی و مدارک تحصیلی اعضا هیات مدیره

مشخص کردن موارد اقلام تولیدی ـ صادراتی بر حسب قیمت خرید

ارائه شماره ثبت، تاریخ ثبت، مجوزات مربوطه و میزان سرمایه ثبت شده

مشخصات ماشین‎آلات مورد نظر برای خریداری و روش کار و قیمت هر کدام

کپی مدارک کامل ثبتی شرکت؛ کپی آگهی روزنامه رسمی، آخرین تغییرات اساسنامه

میزان تسهیلات درخواستی و نوع تسهیلات برای ماشین آلات، تاسیسات، زمین و میزان سرمایه در گردش

View the number of employees a copy of the minutes of the silo design firm Projec   t Bank loans and academic information expressed Methods and devices and devices existing price plan that includes branching offering price of the device’s profile based on unit price and the price of the land plot covers an area name and the name of the machine and production line machinery, the members of the board of education of each project, including office buildings, power and production hall View headquarters and branch offices with the cost of raw materials and production capacity for stating the name of each work shift copy of birth certificate, national ID card and qualifications of board members to determine the purchase price of the items exported products based on the registration number, date of registration, license and the amount of registered capital required for the purchase of equipment specifications and complete copies of company registration procedures and the price of each copy official gazette, recent changes to the Articles of Association

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *