صدور الکترونیکی جواز تاسیس واحدهای ذخیره سازی خراسان رضوی آغاز شد

Rate this post

معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت, معدن و تجارت خراسان رضوی از آغاز صدور الکترونیکی جواز تاسیس واحدهای ذخیره سازی خبر داد.

به گزارش پرستوها، به نقل از روابط عمومی سازمان صنعت, معدن و تجارت خراسان رضوی, علی غفوری مقدم اظهار داشت: براساس ابلاغیه دفتر امور خدمات بازرگانی وزارت صنعت, معدن و تجارت, با توجه به طی شدن مراحل پایانی تدوین دستورالعمل صدور جواز واحدهای صنعتی, معدنی و خدمات بازرگانی, فرایند صدور جواز تاسیس انبار و سردخانه در سامانه بهین یاب, پیاده سازی و عملیاتی شده است.

وی افزود: بر این اساس, ضمن مدنظر قرار دادن ابلاغیه وزارت صنعت, معدن و تجارت مبنی بر نحوه اجرای انتقال فهرست ۳۵۹ قلم کد آیسیک توافق شده با وزارت کشاورزی, کلیه مراحل صدور جواز تاسیس واحدهای ذخیره سازی از طریق سامانه بهین یاب صورت خواهد پذیرفت.

غفوری مقدم تصریح کرد: با توجه به این ابلاغیه, باید مقدمات تاسیس انجمن زیرساخت‌های ذخیره سازی استان فراهم شود.

Deputy Trade and Business Development of Industry, Mine and Trade Khorasan started issuing electronic storage unit’s establishment license.
The swallows, the Public Relations Industry, Mine and Trade Khorasan, Ali Ghafuri front, said Office of Business Services based on the advice of the Ministry of Industry, Mine and Trade, according to the guidelines of the final stages of licensing industrial plants , mineral and commercial services, the licensing process and cold storage facility in optimal system viewfinder, implementation and operational.
He added: Accordingly, in addition to considering the notice of the Ministry of Industry, Mine and Trade on the implementation of the agreed transfer list Issyk code 359 with the Ministry of Agriculture, all licensing procedures established storage units through system optimization will take place finder .
Ghafuri front said: According to this notice, must precede establishing storage infrastructure will provide the province.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *