صدور۷۵۷ جواز تاسیس واحد تولیدی و صنعتی در چهارمحال و بختیاری

Rate this post

۷۵۷ جواز تاسیس واحد تولیدی و صنعتی در چهارمحال و بختیاری صادر شدرئیس گروه هماهنگی امور اقتصادی، صنایع، معادن و بین الملل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری چهارمحال وبختیاری گفت: در دولت یازدهم ۷۵۷ جواز تاسیس واحد تولیدی و صنعتی در استان صادر شده است.
شراره زارعان میزان سرمایه گذاری این واحدها را ۸۳ هزار میلیارد ریال عنوان کرد و ظرفیت اشتغال جوازهای صادر شده را نیز ۱۲ هزار نفر دانست.
به گفته وی در همین مدت، ۱۷۷ پروانه بهره برداری طرح تولیدی و صنعتی با سرمایه گذاری سه هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال با ظرفیت اشتغال یکهزار و ۷۹۰ نفر در استان صادر شده است.
زارعان ادامه داد: در دولت یازدهم ۳۶ پروانه بهره برداری در بخش معدن نیز با سرمایه گذاری ۱۲۰ میلیارد ریال و اشتغال ۲۲۵ نفر در استان صادر شد.
به گفته وی، طی فعالیت دولت یازدهم حدود هشت هزار و ۶۹۰ میلیارد ریال در بخش صنعت در چهارمحال و بختیاری سرمایه گذاری شده است.
گفتنی است ، اکنون یکهزار و ۲۰۰ واحد تولیدی و صنعتی در چهارمحال و بختیاری فعال است.
هم اینک ۱۸۷ معدن در چهارمحال و بختیاری فعال است که زمینه اشتغال یکهزار و ۵۶۰ نفر را فراهم کرده است.

۷۵۷ Industrial Unit in Chaharmahal and Bakhtiari establishment license issued Shdryys Coordination Group for Economic Affairs, Industry, Mines and International Coordination Office of the Governor Economic Affairs Chaharmahal & Bakhtiari said at the eleventh state 757 industrial units in the province establishment license is issued.
Flares farmers’ investment in the units and a capacity of 83 thousand billion as employment permits were issued 12 thousand people, he said.
According to him, in the same period, 177 industrial projects with investment license three thousand and 500 billion rials with a capacity of 790 thousand jobs in the province have been issued.
Farmers continued in the eleventh 36 license in the mining sector by investing 120 billion and employed 225 people in the province were issued.
According to him, during the eleventh government activity about eight thousand and 690 billion rials has been invested in the industrial sector in this province.
It is already one thousand and 200 industrial units in Chaharmahal and Bakhtiari is active.
Currently, 187 active mines in this province that has provided employment to one thousand and 560 people.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *