مراحل تدوين طرح توجيهي

۵ (۱۰۰%) ۱ vote

مراحل تنظيم طرح توجيهي در ۲۲ بخش مجزا به شرح زير خواهد بود :

۱- مقدمه (چه مواردي در مقدمه مي آيد)

۲- خلاصه ي بررسي هاي اوليه (موقعيت يابي طرح)

۳- مشخصات مجري طرح

۴- مشخصات طرح

۵- مشخصات مجوزهاي قانوني اخذ شده

۶- خلاصه برآورد مالي طرح

۷- برآورد سرمايه ي ثابت

۸- برآورد هزينه­ي نگهداري و تعميرات طرح

۹- برآورد هزينه­ي استهلاک طرح

۱۰- برآورد سرمايه ي در گردش طرح

۱۱- برآورد هزينه هاي پيش بيني نشده ي توليد

۱۲- مشخصات محصول، فرآيند و روش توليد محصول

۱۳- برآورد هزينه­هاي سرمايه گذاري کل طرح

۱۴- نحوه ي سرمايه گذاري

۱۵- هزينه ي تسهيلات مالي

۱۶- پيش بيني مالي طرح پس از شروع بهره برداري

۱۷- قيمت تمام شده ي محصول

۱۸- برآورد سود و زيان ساليانه ي طرح

۱۹- محاسبه ي نقطه ي سر به سر (در ۱۰۰ درصد راندمان)

۲۰- محاسبه ي ساير نسبت هاي مالي

۲۱- برنامه ي زمانبندي اجراي طرح

۲۲- تجزيه و تحليل طرح


Feasibility Project planning process in 22 separate sections as follows:

۱٫ Introduction (what is the case in the introduction)

۲٫ Summary of primary studies (positioning plan)

۳٫ Executive Profile

۴٫ View plan

۵٫ information obtained legal permits

۶٫ Summary of financial estimates plan

۷٫ Estimation of fixed capital

۸٫ The estimated cost of maintenance plan

۹٫ The cost estimate depreciation scheme

۱۰٫ The estimate of working capital scheme

۱۱٫ Estimated costs of unanticipated production

۱۲ View product, process and production methods

۱۳٫ Estimated total project investment costs

۱۴٫ investments

۱۵٫ The cost of financing facilities

۱۶٫ The financial forecast, after the start of operation

۱۷٫ Cost of product

۱۸٫ Estimated annual income plan

۱۹٫ Calculate the breakeven point (at 100% efficiency)

۲۰٫ calculation of financial ratios

۲۱٫ The schedule of the project

۲۲٫ Analysis of project

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *