انواع طرح توجيهي

Rate this post

طرح توجيهي قابل عرضه توسط گروه صنعتی آفاق در دوقالب ارايه مي گردد:

۱- طرح توجیهی ايجادی

«طرح ايجاد» به طرحي گفته مي شود که براي يک واحد توليدي که هنوز راه اندازي نشده، نگاشته مي شود. در تنظيم اين نوع طرح از اصطلاحات «موجود» و «مورد نياز» استفاده مي شود.

۲- طرح توجیهی توسعه

«طرح توسعه» به طرحي گفته مي شود که براي يک واحد توليدي داراي پروانه بهره برداري، نگاشته مي شود. اين طرح براي توسعه يک واحد توليدي، اعم از افزايش ظرفيت يا افزودن خط توليد جديد، مي تواند کاربرد داشته باشد.طرح هاي توسعه معمولاً در پرداخت وام در اولويت قرار دارند. دليل آن مي تواند وجود توانايي براي بازپرداخت وام باشد. در اين نوع طرح ها از اصطلاحات «موجود» و «پس از توسعه» استفاده مي گردد.

Feasibility Project supplied by industrial horizons presented in two forms:
۱٫ The establishment plan
“The plan to build” the project said that for a unit that has not yet launched, will be written. In planning the design of the terms “available” and “required” is used.
۲٫ Development Plan
“Development plan” refers to a plan for a manufacturing unit has the exploitation license, is written. The plan for the development of a production unit, including increasing capacity or adding new product line can be used Bashd.trh development loans usually have priority. Because there can be able to repay the loan. The design of the terms “existing” and “post-development” is used.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *