سر فصل های مطالعات امکان سنجی به شرح زیر می باشد

Rate this post

الف)سابقه و تاریخچه طرح

ب)بازار و ظرفیت کارخانه

ج)مواد اولیه و نهاده های مورد نیاز

د)موقعیت و محل کارخانه

ه)طراحی پروژه

و) برآورد هزینه

ز)برآورد نیروی انسانی بهره بردار

ح)برنامه ریزی اجرای پروژه

ط)ارزیابی مالی و اقتصادی

A) history project
B) market and factory capacity
C) raw materials and inputs required
D) The position and location of the factory
E) Project Design
And) the estimated cost
G) human resource estimate operator
H) The planning of the project
I) economic and financial appraisal

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *