مراحل کامل گرفتن مجوز تولید یک کارگاه بسته بندی حبوبات

Rate this post

مراجعه به اداره بهداشت استان و دریافت مجوز مربوطه

مراجعه به ادره صنایع درخواست مجوزتاسیس و دریافت و تکمیل فرم های مربوطه توسط کارشناس ذیربط

بررسی توسط اداره صنایع

دریافت موافقت اصولی از اداره صنایع

استعلام از سازمان های دولتی جهت تامین محل مناسب (خرید زمین یا بهره گیری از ساختمان ها وتاسیسات موجود) سازمان های دولتی : شهرداری یا دفتر فنی استانداری ،اداره راه و ترابری،اداره جنگلداری،اداره کشاورزی،اداره ارشاد اسلامی واحد میراث فرهنگی ، هیئت مرکزی واگذاری زمین

احداث بنا و خرید ماشین آلات

دریافت جواز تاسیس

مراجعه به جهاد کشاورزی

نصب و راه اندازی ماشین آلات

مراجعه به اداره استاندارد جهت بازدید وارائه مجوز استاندارد فضاهای ساخته شده و ماشین آلات و چیدمان خط بسته بندی

در خواست پروانه بهره برداری از اداره صنایع

بازدید کارشناسان اداره محیط زیست (انجام ۵۰ %عملیات اجرایی سیستم فاضلاب) و اداره کل کار و امور اجتماعی (رعایت مسائل بهداشت وحفاظت کار مثل نور صدا سرویس های رفاهی و…)

تایید اداره صنایع و صدور پروانه بهره برداری

در خواست پروانه مسئول فنی و درخواست پروانه بهره برداری از اداره نظارت مواد غذایی

بررسی کارشناسان اداره نظارت (رعایت مساحت شرایط مناسب ساختمانی انیار ها سالن بسته بندی و…)

صدور پروانه پهره بردار ی

درخواست پروانه ساخت از اداره نظارت

تولید آزمایشی محصول

درخواست مهر اداره استاندارد (اختیاری یا اجباری )

بازرسی موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و تایید مراحل بسته بندی (انجام نمونه گیری روش آزمون )و اعطای مهر استاندارد

Refer to the provincial health department and get their license

Refer to the Administration of Industry and filling out forms related question and receive Mjvztasys by relevant experts

Review by the Department of Industry

Received agreement in principle from the Department of Industry

Inquiries from government agencies to ensure proper location (the purchase of land or buildings utilizes existing facility) government agencies: the municipal or technical office of Governor, Department of Transportation, Bureau of Forestry, Department of Agriculture, Department of Islamic Guidance Cultural Heritage Board Central assignment earth

The construction and purchase of machinery

Get the establishment license

Refer to Agriculture

Installation of machinery

Refer to standard office spaces built for visitors and offering standard license and layout line packaging machine

Any request for operation license from the Department of Industry

Experts visited the Department of Environment (do 50% of the sewage system operations) and the Department of Labour and Social Affairs (attention to health and welfare services and protection work, such as sound, light, etc.)

Administration of Industry and licensing operation

The permit will apply technical and operating license from the governing body of food

Review expert (observe construction area ‘storage conditions and packaging hall, etc.)

Vector guards Licensing

Request a license from the governing body

Product trial production

Seal request the Bureau of Standards (voluntary or mandatory)

Inspection Institute of Standards and Industrial Research of Iran and approved packaging process (sampling test) standard dower

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *