بطورکلی طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادی از چهار بخش تکمیل می شود

Rate this post

١-     بخش اول: معرفی متقاضی

در این بخش اطلاعات زیر بمنظور شناسایی متقاضی و امکان ارزیابی توان فنی و اجرایی آن باید ارائه شود:

–         خلاصه ای از سوابق فعالیت های گذشته

–         خلاصه ای از فعالیت های جاری و توانمندی های فعلی

٢-     بخش دوم: معرفی طرح

در این بخش باید اطلاعات زیر ارائه شود:

–         هدف از اجرای طرح

–         محل اجرای طرح

–         شرایط اجرای طرح

–         مشخصات فنی کامل طرح

–         دلایل توجیهی لزوم اجرای طرح

٣-     بخش سوم : مشخصات مالی طرح

در این بخش باید مشخصات مالی به شرح زیر بطور کامل ارائه شود:

–         هزینه اجرای طرح از شروع تا بهره برداری

–         آنالیز هزینه ها و نحوه اعمال هزینه ها

٤-     بخش چهارم: مشخصات اقتصادی طرح

در این بخش باید آنالیز هزینه ها و درآمدهای بهره برداری از طرح به شرح زیر ارائه شود:

–         آنالیز هزینه ها و درآمدهای بهره برداری از طرح

–         تحلیل سود و زیان و برگشت سرمایه

–         ریسک های اقتصادی موجود

–         نحوه بازپرداخت تسهیلات

۱٫ The first part of the applicant
In this section, the following information to identify the applicant and to assess the technical and administrative capacity must be provided:
– A summary of the records of past activities
– A summary of current activities and current capabilities
۲٫ The second part of the plan
In this section, the following information must be provided:
– The purpose of the project
– Location of the project
– Terms of the project
– Full technical specifications of the project
– The reasons justifying the necessity of the project
۳٫ Section III: Financial Profile
The financial information in this section should be completed as follows:
– The cost of the project from start to exploitation
– Analysis of the cost and how to apply costs
۴٫ Section IV: economic profile
This section should analyze the costs and revenues of the operation of the scheme are as follows:
– Analysis of costs and revenues from the operation of the scheme
– Cost-benefit analysis and return on investment
– Economic risks
– How to repay loans

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *