سرفصل مطالعات بازار دریک طرح توجيهي، منوط به بخش های زیر است

Rate this post

:: آيا براي ارائه محصول توليدي، بازار مصرف مناسب و مطلوبي در داخل و يا خارج کشور وجود دارد؟

:: نحوه ورود به اين بازار چگونه است؟

:: کيفيت و کميت ارائه محصول به بازار مصرف بايستي داراي چه شرايطي باشد؟

:: چه پارامترهاي در بازار مصرف محصول تأثير گذار است؟

:: ريسک ورود به بازارهاي داخلي و خارجي به چه ميزان است؟

:: آيا در سالهاي آتي وضعيت بازار به همين منوال باقي خواهد ماند؟

:: Will to provide the product, favorable consumer market within and outside the country?:: How to enter this market look like?

:: Quality and quantity of the product offered to the consumer market should have what conditions?

:: What parameters affect product in the consumer market?

:: What is the risk to enter the domestic and international markets?

:: Field in the coming years the market will remain this way?

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *