پروانه های لازم جهت راه اندازی مجوز تولید یک کارگاه بسته بندی حبوبات

Rate this post

۱- پروانه تاسیس:‌ به مجوزی اطلاق می شود که پس از صدور پروانه بهره برداری صنعتی یا کارت شناسائی یا پروانه گواهی فعالیت صنعتی از وزارت صنایع یا جهاد و براساس اصول و ضوابط مربوطه، که قبلا هماهنگ شده است، توسط معاونت غذا ودارودانشگاه، صادر می شود.

۲-پروانه مسئول فنی: مسئول فنی به فردی اطلاق می شود که دارای شرایط لازم جهت کنترل و نظارت بر تولید، در کارگاهها و کارخانجات، با مدارک تحصیلی حداقل، کارشناسی باشد. موسسات مشمول قانون در زمان اخذ پروانه ساخت، بایستی دارای مسئول فنی تائید شده از طرف معاونت غذا و دارو دانشگاه بوده، و پروانه مسئولیت فنی را اخذ کرده باشند.

۳ -پروانه بهره برداری: برای واحد تولیدی، درصورت داشتن شرایط و ضوابط، از نظر تجهیزات و امکانات و پس از صدور پروانه تاسیس ومسئول فنی، صادر می شود.

۴-پروانه ساخت: پروانه ساخت به مجوزی اطلاق می شود که فرمول ساخت تایید شده از طرف اداره کل نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی در آن درج شده و زمانی صادر می شود که پروانه های تاسیس، مسئول فنی و بهره برداری صادر شده باشد.

۵-مجوز ورود کالا: مجوز است که بر طبق مقررات واردات و صادرات وزارت بازرگانی و در صورت تکمیل مدارک مربوطه، توسط اداره کل نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی و یا ادارات تابعه، برحسب مورد، پس از طی مراحل قانونی و بررسی های لازم، صادر می شود و در واقع موافقت اولیه برای ورود کالای مورد نظر، به کشورمی باشد.

۶-مجوز ترخیص کالا: مجوزی است که پس از ورود کالا به گمرکات کشور و پس از تائید قابلیت مصرف و طی مراحل قانونی، برابر مقررات مربوطه، صادر می شود.

۱٫ Establish License: a license that refers to the industrial exploitation license or ID

card or license or jihad certified industrial activity of the Ministry of Industry and principles and relevant regulations, which have already been coordinated by the Department of Food Vdarvdanshgah, issued is.
۲-butterfly Technical Officer: Technical Officer is a person who has the necessary qualifications for the control and monitoring of production, in workshops and factories, with qualifications at least, is a bachelor. Institutions subject to the law at the time of license, must have been approved by the Food and Drug Department in charge of college, and butterflies have received technical responsibility.
۳ -Prvanh operation for the unit, if the terms and conditions, in terms of equipment and the establishment responsible for the technical license, will be issued.
۴-patents: patent license applies to the formula approved by the Division of Food and Health is inserted and when issued the licenses established, and the use charge of the technical is issued.
۵-licensed import permit in accordance Import and Export Department of Commerce and the completion of relevant documentation, by the Division of Food and Health or subordinate offices, as the case may, after due process and the necessary , issued preliminary approval for the importation of goods to and in fact, to my country.
۶-permit clearance permit after arrival and after confirming consumer goods to customs and legal procedures, the relevant regulations, is issued.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *