مطالعات بازار طرح توجيهي، پاسخگويي به سئوالات ذيل مي باشد

Rate this post

آيا براي ارائه محصول توليدي، بازار مصرف مناسب و مطلوبي در داخل و يا خارج کشور وجود دارد؟

نحوه ورود به اين بازار چگونه است؟

کيفيت و کميت ارائه محصول به بازار مصرف بايستي داراي چه شرايطي باشد؟

چه پارامترهاي در بازار مصرف محصول تأثير گذار است؟

ريسک ورود به بازارهاي داخلي و خارجي به چه ميزان است؟

آيا در سالهاي آتي وضعيت بازار به همين منوال باقي خواهد ماند؟

Whether to provide the product, favorable consumer market within and outside the country?
How to enter this market look like?
Quality and quantity of the product offered to the consumer market should have what conditions?
What factors affect the consumer market product?
What is the risk to enter the domestic and international markets?
Similarly, if the market situation will remain in the coming years?

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *