مراحل و مدارک مورد نیاز جهت صدور شناسه نظارت برای کارگاه های تولیدی مواد غذایی

Rate this post

۱-درخواست کارگاه تولیدی مبنی بر ارسال مدارک لازم جهت صدور یا تمدید شناسه نظارت برای کارگاه های تولیدی مواد غذایی

۲-تصویر برابر اصل جواز کسب از اتحادیه صنفی مربوطه

۳-تصویر آگهی تاسیس شرکت در روزنامه رسمی و تصویر آگهی آخرین تغییرات

۴-تصدیق ثبت نام تجاری محصول

۵-نقشه واحد تولیدی با مقیاس ۲۰۰/۱

۶- کروکی آدرس و نشانی واحد تولیدی

۷-درخواست صدور شناسه نظارت تایپ شده که به تایید مسئول فنی رسیده باشد

۸-طرح اتیکت محصول

۹-در صورت عدم وجود آزمایشگاه در محل تولید عقد قرارداد با آزمایشگاه مورد تایید

۱۰-ارائه لیست تجهیزات و لوازم آزمایشگاه

۱۱-تعهد نامه رعایت نکات برچسب گذاری

۱۲-تعهد مدیریت واحد در خصوص عدم وجود واحدهای آلاینده در حریم قانونی واحد تولیدی

۱۳-تاییدیه آب مصرفی از مراکز بهداشت

۱۴-فرم OC-02     تکمیل شده

۱۵- حواله بانکی هزینه صدور شناسه نظارت

۱۶- معرفی مسئول فنی واجد شرایط

۱-application workshop based on documents required for issuing or renewing surveillance identifier for food production workshop

۲-image against the original business license from the relevant trade union

۳-image ads and image ads company established in the Official Gazette last changes

۴٫ Registration Verification Components product

۵-map production unit with scale 200/1

۶٫ Cherokee address and address of plant

۷٫ Application for issuance of ID type monitoring that is reached to confirm the technical supervisor

۸-designs the product label

۹٫ If there is no laboratory in the production contract with a laboratory confirmed

۱۰-a list of equipment and laboratory equipment

۱۱-obligation of observing a tag

۱۲-liability management regarding the absence of pollutants in the privacy of the legal unit

۱۳ water-approval of health centers

۱۴٫ OC-02 completed form

۱۵٫ The bank transfer charge monitor ID

۱۶٫ The introduction of the technically qualified

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *