مراحل و مدارک لازم جهت تمدید جواز تاسیس

Rate this post

تعاريف :با توجه به اينكه اعتبار جواز تاسيس از تاريخ صدور يكسال ميباشد، لذا پس از انقضاء مهلت فوق درصورت تقاضای دارنده جواز تاسيس و پس از تاييد كارشناس مربوطه تمديد انجام ميشود.

مدت زمان انجام كار : برحسب شرایط متغیر است

مراحل و شرح اقدامات :

  1. تکمیل فرم درخواست و ارسال به دبيرخانه سازمان صنایع و معادن
  2. ارسال به رئيس
  3. ارسال به كارشناس
  4. بررسي درخواست و بازديد كارشناس ذيربط از واحد تولیدی و تعيين ميزان پيشرفت طرح
  5. در صورت لزوم استعلام از شركت شهركهاي صنعتي
  6. تمدید جواز تاسیس

مدارک موردنیاز:

  1. فرم تمدید جواز تاسیس
  2. دفترچه قرارداد زمين يا اجاره نامه منابع طبيعي
Definitions Since the establishment permit valid for one year from date of issue. Therefore, if demand after the expiration of the above deadline established after experts confirmed the extension of the permit holder is made.

Duration of work: according to changing conditions.

Steps and proceedings:

Complete the application form and send to the Secretariat of Industry and Minerals
Write to the President
Send to expert
Assess the request and relevant experts from the plant and evaluate the project progress
If necessary, ask the Industrial Estates
Extended license Established

Required Documents:

Establishment license renewal form
Book contract or lease land Natural Resources

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *