مدارک و ضوابط لازم جهت اخذ جواز تاسیس فروشگاههای زنجیره ای

Rate this post

۱درخولست کتبی متقاضی در قالب فرم ارائه شده در سامانه اصناف

تبصره – مرجع صدورموظف است در خواست جواز تاسیس را در پنجره واحد مربوط در سامانه صدور پروانه کسب الکترونیکی ثبت نموه و نسبت به ارائه کد رهگیری به متقاضی اقدام نمایند .

۱-فرم ارائه درخواست بند فوق شامل :مکان فعالیت ها، تعداد فروشگاه های هدف و مشخصات آنها و گروه های کالایی یا خدماتی قابل عرضه در فروشگاه و اطلاعات شرکت متقاضی برابر فرم پیوستمی باشد

۳-معرفی نامه نماینده هیات مدیره (مدیر عامل )برای صدور جواز تاسیس به نام وی به همراه اساسنامه، آگهی روزنامه رسمی وآخرین تغییرات(برای اشخاص حقوقی)

۴-تصویر شناسنامه و کارت ملی برای اتباع ایرانی و تصویر گذرنامه، پروانه کار و اقامت معتبر برای اتباع خارجی.

۵-کارت پایان خدمت یا معافیت دائم یا پزشکی برای آقایان کمتر از ۵۰سال سن .

۶-سند مالکیت و یا اجاره نامه رسمی و یا عادی و یا قراردادهای بسته شده میان متقاضی و اشخاص ،اعم از دولتی و غیر دولتی برای محل فروشگاه یا فروشگاهها

۷-رضایت نامه محضری شرکا برای صدور جواز تاسیس به نام یکی از شرکا (در مشارکت های مدنی )

تبصره

۱-مساحت فضای خالص برای فروش کالا و خدمات درفروشکاههای بزرگ چند منظوره حداقل یک هزار متر مربع و برای فروشگاههای بزرگ حداقل دویست متر مربع برای هر فروشگاه می باشد .

۲- متقاضیانی که در قالب این دستورالعمل جواز تاسیس دریافت می دارند می توانند با معرفی وزارتخانه به بانکها و موسسات مالی از تسهیلات بانکی منظور شده در اینگونه فعالیت هابهره مند شوند و در غیر اینصورت میتوانند راساً نسبت به سرمایه گذاری و تاسیس اینگونه فروشگاهها و دریافت پروانه کسب اقدام نمایند .

۳-مرجع صدور موظف است پس از دریافت مدارک مورد نیاز و احراز شرایط و ضوابط قانونی حداکثر ظرف ۱۵روز

نسبت به صدور جواز تاسیس و تسلیم آن به متقاضی اقدام نمایند .

سایر مقررات

ماده ۴-اعتبار جواز تاسیس صادر شده ۱۱ماه است و با ارائهگزارش پیشرفت فیزیکی حداقل ۱۵ %پیشرفت برای دوره دیگر تمدید می شود .تمدید بعدی منوط به ارائه گزارش پیشرفت فیزیکی متناسب با برنامه ارائه شده می باشد .

ماده ۵–پس از تکمیل طرح و ارائه مدارک ،مرجع صدور مکلف است پرونده متقاضیان را برای صدور پروانه کسب به اتحادیه کشوری ذیربط ارسال نمایند .

ماده ۶-فروشگاههای بزرگ چند منظوره و زنجیره ای که مجوز فعالیت و یا موافقت مقدماتی را برای شروع

طرح ،عملیات اجرایی و فعالیت آنها پیش از صدور این دستورالعمل توسط وزارت متبوع و سازمان های تابعه

صادر شده است ،نیازی به دریافت جواز تاسیس نداشته و مرجع صدور موظف است حداکثر ظرف پانزده روز درصورت تکمیل بودن مدارک،پرونده آنها را برای صدور پروانه کسب به اتحادیه کشوری ارسال نمایند .

تبصره-تا زمان تشکیل اتحادیه کشوری ،بر اساس ظرفیت تبصره ۳ماده ۱۶قانون،پروانه کسب فروشگاههای مذکور توسط اتاق اصناف مرکز استان صادر می گردد .

ماده ۷- این دستور العمل در (۷ )ماده و (۴)تبصره به استناد بند (۱)ماده(۵)آیین نامه اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه کسب تهیه و در تاریخ ۱۶/۳/۱۳۳۴به تصویب وزیر صنعت ،معدن و تجارت رسیده و از تاریخ تصویب لازم الاجرا می باشد.

Written request of the applicant in the form provided in the system of Trades
Note – Reference Sdvrmvzf will permit the establishment of a single window system for issuing business licenses to provide electronic registration of influent and applicant tracking code to take action.
۱٫ The application form above paragraph include: location of activities, number of stores and the purpose and characteristics of the goods or services supplied by the applicant company information online and be joined to form
۳٫ a representative of the Board (CEO) for licensing founded in his name with the Constitution, the official gazette and the last changes (for legal entities)
۴-picture and picture ID and national ID cards for Iranian nationals passport, valid residence and work permits for foreign nationals.
۵-Card or permanent exemption or medical service for men under 50 years of age.
۶٫ proof of ownership or lease official or ordinary or contracts between the applicant and the parties, including governmental and nongovernmental store location or store
۷٫ notarized consent for licensing partners established in the name of one of the partners (civil partnership)
Note
۱-area net space to sell goods and services large multipurpose Drfrvshkahhay at least one thousand square meters and stores at least two square meters per store.
licensed action.
۳٫ The issuing authority shall, upon receipt of the required documentation and verification of legal terms and conditions within 15 days
Establish and submit it to the applicant to apply for licensure.
Other provisions
Article 4-credit establishment license is issued for 11 months and at least 15% physical progress Arayhgzarsh progress can be renewed for another term next .tmdyd subject to physical progress report is presented in accordance with the program.
Article 5. After completing the design and documentation, reference is required to file applications for issuance of business permits submitted to the relevant national association.
Article 6 multi-stores and chains that permit or preliminary approval to start
Design, operations, and their activity before issuing the guidelines by the Ministry of Health and the subsidiaries
Issued, does not permit the establishment of reference shall, within fifteen days when completed issuance of documents, business records and to permit civil unions submit.
Note-until the formation of the Union State, in accordance with Clause 3 of Article 16 of the Law capacity, stores the license is issued by the Chamber of Trades province.
Article 7 of the instruction (7) female and (4) Note, by virtue of paragraph 1 of Article 5 of the Regulations to provide issuing and renewal of business licenses and on 16 / 3/1334 approved by the Minister of Industry, Mine and Trade reached and the date of entry into force is ratification.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *