بایگانی برچسب‌ها : صدورپروانه تحقيق و توسعه

پروانه تحقيق و توسعه چيست ؟

   مدركي است كه جهت دارندگان گواهي تحقيق و توسعه و پس از بررسي كارشناسي با حفظ شرايط لازم و طي دوره آموزشي تكميلي ويژه مديران تحقيق و توسعه واحدهاي توليدي از سوي سازمان صنايع و معادن استان صادر ميگردد . ادامه خواندن پروانه تحقيق و توسعه چيست ؟