بایگانی برچسب‌ها : مراحل انتقال مکان جواز کسب

مراحل انتقال جواز کسب

انتقال پروانه کسب

برا ی شروع و یا ادامه کسب‌ و کار و حرفه ، حال به صورت موقت یا دائم به فرد یا افراد صنفی اخذ جواز کسب یا پروانه کسب الزامی است. مدت اعتبار پروانه کسب موقت یک‌ سال و پروانه کسب دائم پنج‌ سال است.

ادامه خواندن مراحل انتقال جواز کسب