معافیت مالیاتی مؤسسات فرهنگی و خیریه ها

Rate this post

 

مطابق تبصره ۳ ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم، کلیه مؤسسات ایرانگردی و جهانگردی که دارای پروانه بهره‌برداری از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هستند، هر ساله، از ۵۰ درصد مالیات تعلق گرفته، معاف خواهند بود. شرکت‌های تعاونی روستایی، عشایری، کشاورزی، صیادی، کارگری، کارمندی، دانشجویی و دانش‌آموزی، بر اساس ماده۱۳۳ قانون مالیات‌های مستقیم از ۱۰۰ درصد مالیات بر درآمد معاف هستند. با این حال، باید توجه داشت که به موجب رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری(مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۷۵) در صورتی، درآمد نهادها و شرکت‌های یادشده مشمول معافیت مالیاتی خواهدبود که این درآمدها از فعالیت‌های اقتصادی متناسب و هماهنگ با اهداف و اساسنامه آن‌ها به دست آمده‌باشد.

بنابراین، درآمد حاصل از فعالیت‌های اقتصادی غیرمرتبط با اهداف و اساسنامه این نهادها، مشمول معافیت مالیاتی نیست. درآمد حاصل از تعلیم و تربیت در مدارس(اعم از ابتدایی، دبیرستان، فنی و حرفه‌ای) و مراکز آموزش عالی غیرانتفاعی، همچنین درآمد مؤسسات نگهداری از معلولان ذهنی و حرکتی بابت نگهداری از این افراد(در صورتی که دارای پروانه فعالیت از مراجع ذی‌ربط باشند) و آن قسمت از درآمد باشگاه‌ها و مؤسسات ورزشیِ دارای مجوز سازمانِ تربیت بدنی، که منحصراً از فعالیت‌های ورزشی به دست آمده‌باشد، از مالیات معاف است(ماده ۱۳۴). موقوفات، نذور، کمک‌ها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی به مساجد، حسینیه‌ها، تکایا و سایر بُقاع متبرکه، از پرداخت مالیات معاف هستند. تشخیص «سایر بُقاع متبرکه» برعُهده سازمان اوقاف و امور خیریه است(بند الف ماده ۱۳۹). همچنین، کمک‌ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی مؤسسات خیریه و عام‌المنفعه‌ای که به ثبت رسیده‌باشند، مشروط بر اینکه محل مصرف این هدایا، امور خیریه تعیین شده در اساسنامه این مؤسسات باشد، از مالیات معاف خواهد بود(بند ط ماده ۱۳۹). بر اساس بند «ل» ماده ۱۳۹ قانون مالیات‌های مستقیم، فعالیت‌های انتشاراتی و مطبوعاتی، فرهنگی و هنری که به موجب مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام می‌شوند، از مالیات معاف هستند. این معافیت مالیاتی درباره درآمد حاصل از موقوفات،کمک‌ها و هدایای نقدی و غیرنقدی انجمن‌ها و هیئت‌های مذهبی مربوط به اقلیت‌های دینی مذکور در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز اعمال می‌شود؛ مشروط بر این‌که رسمیت آن‌ها به تصویب وزارت کشور رسیده‌باشد.(بند ک ماده ۱۳۹)

Section 3 of Article 132 Direct Taxes Act, all institutions and Tourism that has exploitation license from the Ministry of Culture and Islamic Guidance, each year, 50 percent taxes were paid, will be exempt. Cooperatives in rural, nomadic, agriculture, fishery, workers, employees, students, under Article 133 of the direct taxes of 100 percent income tax exemption. However, it should be noted that according to the votes of the Court of Administrative Justice (dated 12.25.1375) If, institutions and corporate income tax exemption will be subject to the incomes of these economic activities fit with the objectives of the Statute of The Mdhbashd. Thus, the income from economic activities unrelated to the purposes of the Statute of the institutions, not tax-deductible. Revenue from education in schools (including primary, secondary, technical and vocational) and higher education, non-profit institutions as well as income from the mentally disabled and the motor for maintenance of these people (if you have a license from the relevant authorities ) and that part of the income of clubs and sports institutions licensed physical education organization, which solely exercise to Mdhbashd, is exempt from tax (Article 134). Endowments, offerings, donations and gifts of cash and non-cash mosques, religious site, other religious leaders and other holy shrines, are exempt from taxation. Recognize “other tombs of saints” is the responsibility of the endowments (paragraph A of Article 139). Also, cash and in-kind donations and gifts to registered charities and Amalmnfhay Rsydhbashnd, provided that the use of these gifts, charity is defined in the statute of the institution, would be exempt from tax (paragraph (i) of Article 139). According to the paragraph “l” of Article 139 Direct Taxes Act, publishing and press activities, culture and art that are made pursuant to the authorization of the Ministry of Culture and Islamic Guidance, are exempt from tax. This tax exemption on income from endowments, donations and in-kind donations and community and religious bodies to religious minorities in the constitution of the Islamic Republic of Iran will apply, provided that they are officially approved by the Ministry of Interior Rsydhbashd. (Paragraph one of Article 139 )

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *