منظور از طرح توجیهی در اداره ثبت شرکتها چیست؟

Rate this post

طرح توجیهی یک دفترچه ۶۰ الی۲۵۰ برگی حاوی تمامی اطلاعات فنی، اقتصادی و محاسبات مالی مورد نیاز که به منظور احداث یک واحد تولیدی، راه اندازی یک مرکز خدماتی و … تنظیم و تهیه می‎شود. در طرح توجیهی، اطلاعات و بررسی‎ها‎ی لازم داخلی و خارجی فراتر از آنچه بانک و یا صنایع نیاز دارد، ارائه می‎گردد. این طرح بویژه برای اشخاص یا شرکتهایی مفید واقع می‌شود که می‎خواهند اطمینان لازم را نسبت به سودآور بودن یا نبودن یک طرح، قبل از اقدام به انجام آن، پیدا کنند.

مهم‎ترین دلیل تهیه طرح توجیهی، بررسی طرح در وهله اول برای خود کارآفرین و بعد از آن برای سایرین و ذینفعان است. به عبارت دیگر از آنجا که بیشتر کارآفرینان تصور مبهمی از ایده خود دارند، لذا آنها می‎توانند با مکتوب کردن طرح کسب و کار و لحاظ کردن عوامل و متغیرهای مختلف در آن، تحلیل خوبی از ایده خود بدست می‎آورند.

Plan a 60 to 250-page book containing all the technical, economic and financial calculations required to construct a manufacturing unit, set up a service center and be prepared. In the plan, and review of internal and external requirements beyond what the bank or industry needs, are offered. This design is especially useful for individuals or companies who want to make it profitable to whether or not a plan, before attempting to do it themselves.
The most important reason for preparing the plan, check your plan for an entrepreneur in the first place and then to others and stakeholders. In other words, since most entrepreneurs vague ideas about his idea, so they can in writing a business plan and considering the factors and variables in it, you get a good evaluation of your idea.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *